Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Cestovní příkazy

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Autor

Veronika Zemanová

5. ledna 2024

Zapomeňte na ztracené papírové doklady a složité výpočty náhrad za služební cesty!

Proč digitálně?

Cestovní příkazy jsou nezbytnou součástí firmy, umožňují evidenci a úhradu nákladů spojených se služebními cestami. V době, kdy papírování ustupuje efektivitě online řešení, digitalizace cestovních příkazů přináší revoluci v rychlosti, přesnosti a dostupnosti těchto důležitých dokumentů.


Místo vyplňování formulářů tužkou a kalkulací výdajů na papíře můžete mít online systém na automatické výpočty, elektronické schvalování, archivaci a reporty. Tato digitalizace nejen zjednodušuje procesy, ale také poskytuje lepší přehled o nákladech a usnadňuje dodržování legislativních požadavků.


Výhody digitalizace:

 • Efektivita: Snadné vyplnění a schvalování příkazů online šetří čas a zbaví vás papírování.

 • Přesnost: Automatizované výpočty eliminují riziko chyb.

 • Dostupnost: Informace jsou dostupné odkudkoli a umožňují správu cestovních příkazů na dálku.

 • Ekologie: Nízká spotřeba papíru je správným krokem k ochraně životního prostředí.


Legislativa a požadavky v roce 2024

V roce 2024 se legislativa v oblasti cestovních příkazů zpřísnila. Související právní rámce tak reflektují potřebu transparentnosti a digitální integrace v obchodních procesech. 

Firmy mají povinnost zajistit splnění těchto požadavků:

Elektronická archivace: Aktuální předpisy vyžadují, aby firmy archivovaly cestovní příkazy a související dokumenty elektronicky po dobu minimálně deseti let.

Ochrana osobních údajů: Veškeré informace musí být zpracovávány a uchovávány v souladu s GDPR a dalšími předpisy o ochraně dat.

Transparentnost a důkazní břemeno: V případě auditu musí firma prokázat účelnost a nezbytnost těchto výdajů.


V tomto proměnlivém legislativním prostředí přichází INSIO s pokročilým řešením, které eliminuje potřebu osobně se trápit nařízeními. Už nemusíte trávit hodiny sledováním změn v sazbách, pásmech, kategoriích a intervaly, které jsou navíc různé v závislosti na lokaci. Díky automatickému sledování legislativních změn zůstanete vždy o krok napřed.


Co nabízí produkt INSIO Cestovní příkazy

Komplexní balíček přetvoří vaše rutinní úkoly v plynulé a bezproblémové procesy a prostřednictvím jednoho intuitivního rozhraní vám umožní snadné vytváření, schvalování a archivaci cestovních příkazů. Automatizace výpočtů, integrované schvalovací procesy, přehledy o nákladech a nabídka pokročilých funkcí zajistí dodržování legislativních požadavků.


INSIO přináší řadu výhod:

 • Snížení administrativy: Eliminuje lidské chyby a usnadňuje správu náhrad.

 • Okamžitá dostupnost: Přístup k datům a reportům z jakéhokoli místa a zařízení.

 • Soulad s legislativou: Zajištění, že vaše firma vždy splňuje nejnovější právní požadavky.

 • Bezpečnost a ochrana dat: Data jsou bezpečně uložena v souladu s GDPR a dalšími regulacemi.

 • Snížení nákladů: Minimalizace administrativních a papírových nákladů.

 

Příklad z praxe:

Distribuční společnost se potýkala s vysokými náklady a časovou náročností spojenou s papírovým zpracováním cestovních příkazů. Proces schvalování byl pomalý a často způsoboval zpoždění v úhradách zaměstnancům, ztráceli se doklady a neexistovaly reporty.


Po zavedení INSIO došlo k radikální změně


Zjednodušení procesů snížilo čas potřebný na zpracování cestovních příkazů z několika hodin na několik minut.

Přehledy veškerých cest zjednodušily úhrady a finanční reporting. Vedoucí měli lepší přehled o cestách zaměstnanců a nákladech.

Mobilní přístup umožnil zaměstnancům podávat a sledovat své cestovní příkazy odkudkoli.


Výsledkem bylo snížení administrativní zátěže, spokojenost zaměstnanců díky rychlejšímu vyplácení náhrad a zlepšení efektivity firemních procesů. Distribuční společnost také zaznamenala snížení nákladů spojených s administrativou, což přispělo k lepšímu fungování firmy.


Připravte se na budoucnost s INSIO

V období digitalizace a hledání efektivnějších způsobů práce je přechod k online cestovním příkazům správným krokem pro každou moderní firmu. INSIO nabízí řešení, které usnadňuje správu cestovních příkazů a zaručuje dodržování aktuálních legislativních předpisů. Přechodem na digitální cestovní příkazy INSIO můžete zvýšit spokojenost vašich zaměstnanců a otevřít dveře novým možnostem pro vaši firmu. 


Nejnovější inovace a trendy tvoří neodmyslitelnou budoucnost každé společnosti, a vize INSIO míří ještě dále - bezpapírová kancelář a zautomatizované procesy tak, aby se zaměstnanci mohli soustředit jen na to důležité a neopakovali rutinní činnosti.

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Cestovní příkazy

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Autor

Veronika Zemanová

5. ledna 2024

Zapomeňte na ztracené papírové doklady a složité výpočty náhrad za služební cesty!

Proč digitálně?

Cestovní příkazy jsou nezbytnou součástí firmy, umožňují evidenci a úhradu nákladů spojených se služebními cestami. V době, kdy papírování ustupuje efektivitě online řešení, digitalizace cestovních příkazů přináší revoluci v rychlosti, přesnosti a dostupnosti těchto důležitých dokumentů.


Místo vyplňování formulářů tužkou a kalkulací výdajů na papíře můžete mít online systém na automatické výpočty, elektronické schvalování, archivaci a reporty. Tato digitalizace nejen zjednodušuje procesy, ale také poskytuje lepší přehled o nákladech a usnadňuje dodržování legislativních požadavků.


Výhody digitalizace:

 • Efektivita: Snadné vyplnění a schvalování příkazů online šetří čas a zbaví vás papírování.

 • Přesnost: Automatizované výpočty eliminují riziko chyb.

 • Dostupnost: Informace jsou dostupné odkudkoli a umožňují správu cestovních příkazů na dálku.

 • Ekologie: Nízká spotřeba papíru je správným krokem k ochraně životního prostředí.


Legislativa a požadavky v roce 2024

V roce 2024 se legislativa v oblasti cestovních příkazů zpřísnila. Související právní rámce tak reflektují potřebu transparentnosti a digitální integrace v obchodních procesech. 

Firmy mají povinnost zajistit splnění těchto požadavků:

Elektronická archivace: Aktuální předpisy vyžadují, aby firmy archivovaly cestovní příkazy a související dokumenty elektronicky po dobu minimálně deseti let.

Ochrana osobních údajů: Veškeré informace musí být zpracovávány a uchovávány v souladu s GDPR a dalšími předpisy o ochraně dat.

Transparentnost a důkazní břemeno: V případě auditu musí firma prokázat účelnost a nezbytnost těchto výdajů.


V tomto proměnlivém legislativním prostředí přichází INSIO s pokročilým řešením, které eliminuje potřebu osobně se trápit nařízeními. Už nemusíte trávit hodiny sledováním změn v sazbách, pásmech, kategoriích a intervaly, které jsou navíc různé v závislosti na lokaci. Díky automatickému sledování legislativních změn zůstanete vždy o krok napřed.


Co nabízí produkt INSIO Cestovní příkazy

Komplexní balíček přetvoří vaše rutinní úkoly v plynulé a bezproblémové procesy a prostřednictvím jednoho intuitivního rozhraní vám umožní snadné vytváření, schvalování a archivaci cestovních příkazů. Automatizace výpočtů, integrované schvalovací procesy, přehledy o nákladech a nabídka pokročilých funkcí zajistí dodržování legislativních požadavků.


INSIO přináší řadu výhod:

 • Snížení administrativy: Eliminuje lidské chyby a usnadňuje správu náhrad.

 • Okamžitá dostupnost: Přístup k datům a reportům z jakéhokoli místa a zařízení.

 • Soulad s legislativou: Zajištění, že vaše firma vždy splňuje nejnovější právní požadavky.

 • Bezpečnost a ochrana dat: Data jsou bezpečně uložena v souladu s GDPR a dalšími regulacemi.

 • Snížení nákladů: Minimalizace administrativních a papírových nákladů.

 

Příklad z praxe:

Distribuční společnost se potýkala s vysokými náklady a časovou náročností spojenou s papírovým zpracováním cestovních příkazů. Proces schvalování byl pomalý a často způsoboval zpoždění v úhradách zaměstnancům, ztráceli se doklady a neexistovaly reporty.


Po zavedení INSIO došlo k radikální změně


Zjednodušení procesů snížilo čas potřebný na zpracování cestovních příkazů z několika hodin na několik minut.

Přehledy veškerých cest zjednodušily úhrady a finanční reporting. Vedoucí měli lepší přehled o cestách zaměstnanců a nákladech.

Mobilní přístup umožnil zaměstnancům podávat a sledovat své cestovní příkazy odkudkoli.


Výsledkem bylo snížení administrativní zátěže, spokojenost zaměstnanců díky rychlejšímu vyplácení náhrad a zlepšení efektivity firemních procesů. Distribuční společnost také zaznamenala snížení nákladů spojených s administrativou, což přispělo k lepšímu fungování firmy.


Připravte se na budoucnost s INSIO

V období digitalizace a hledání efektivnějších způsobů práce je přechod k online cestovním příkazům správným krokem pro každou moderní firmu. INSIO nabízí řešení, které usnadňuje správu cestovních příkazů a zaručuje dodržování aktuálních legislativních předpisů. Přechodem na digitální cestovní příkazy INSIO můžete zvýšit spokojenost vašich zaměstnanců a otevřít dveře novým možnostem pro vaši firmu. 


Nejnovější inovace a trendy tvoří neodmyslitelnou budoucnost každé společnosti, a vize INSIO míří ještě dále - bezpapírová kancelář a zautomatizované procesy tak, aby se zaměstnanci mohli soustředit jen na to důležité a neopakovali rutinní činnosti.

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Cestovní příkazy

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Autor

Veronika Zemanová

5. ledna 2024

Zapomeňte na ztracené papírové doklady a složité výpočty náhrad za služební cesty!

Proč digitálně?

Cestovní příkazy jsou nezbytnou součástí firmy, umožňují evidenci a úhradu nákladů spojených se služebními cestami. V době, kdy papírování ustupuje efektivitě online řešení, digitalizace cestovních příkazů přináší revoluci v rychlosti, přesnosti a dostupnosti těchto důležitých dokumentů.


Místo vyplňování formulářů tužkou a kalkulací výdajů na papíře můžete mít online systém na automatické výpočty, elektronické schvalování, archivaci a reporty. Tato digitalizace nejen zjednodušuje procesy, ale také poskytuje lepší přehled o nákladech a usnadňuje dodržování legislativních požadavků.


Výhody digitalizace:

 • Efektivita: Snadné vyplnění a schvalování příkazů online šetří čas a zbaví vás papírování.

 • Přesnost: Automatizované výpočty eliminují riziko chyb.

 • Dostupnost: Informace jsou dostupné odkudkoli a umožňují správu cestovních příkazů na dálku.

 • Ekologie: Nízká spotřeba papíru je správným krokem k ochraně životního prostředí.


Legislativa a požadavky v roce 2024

V roce 2024 se legislativa v oblasti cestovních příkazů zpřísnila. Související právní rámce tak reflektují potřebu transparentnosti a digitální integrace v obchodních procesech. 

Firmy mají povinnost zajistit splnění těchto požadavků:

Elektronická archivace: Aktuální předpisy vyžadují, aby firmy archivovaly cestovní příkazy a související dokumenty elektronicky po dobu minimálně deseti let.

Ochrana osobních údajů: Veškeré informace musí být zpracovávány a uchovávány v souladu s GDPR a dalšími předpisy o ochraně dat.

Transparentnost a důkazní břemeno: V případě auditu musí firma prokázat účelnost a nezbytnost těchto výdajů.


V tomto proměnlivém legislativním prostředí přichází INSIO s pokročilým řešením, které eliminuje potřebu osobně se trápit nařízeními. Už nemusíte trávit hodiny sledováním změn v sazbách, pásmech, kategoriích a intervaly, které jsou navíc různé v závislosti na lokaci. Díky automatickému sledování legislativních změn zůstanete vždy o krok napřed.


Co nabízí produkt INSIO Cestovní příkazy

Komplexní balíček přetvoří vaše rutinní úkoly v plynulé a bezproblémové procesy a prostřednictvím jednoho intuitivního rozhraní vám umožní snadné vytváření, schvalování a archivaci cestovních příkazů. Automatizace výpočtů, integrované schvalovací procesy, přehledy o nákladech a nabídka pokročilých funkcí zajistí dodržování legislativních požadavků.


INSIO přináší řadu výhod:

 • Snížení administrativy: Eliminuje lidské chyby a usnadňuje správu náhrad.

 • Okamžitá dostupnost: Přístup k datům a reportům z jakéhokoli místa a zařízení.

 • Soulad s legislativou: Zajištění, že vaše firma vždy splňuje nejnovější právní požadavky.

 • Bezpečnost a ochrana dat: Data jsou bezpečně uložena v souladu s GDPR a dalšími regulacemi.

 • Snížení nákladů: Minimalizace administrativních a papírových nákladů.

 

Příklad z praxe:

Distribuční společnost se potýkala s vysokými náklady a časovou náročností spojenou s papírovým zpracováním cestovních příkazů. Proces schvalování byl pomalý a často způsoboval zpoždění v úhradách zaměstnancům, ztráceli se doklady a neexistovaly reporty.


Po zavedení INSIO došlo k radikální změně


Zjednodušení procesů snížilo čas potřebný na zpracování cestovních příkazů z několika hodin na několik minut.

Přehledy veškerých cest zjednodušily úhrady a finanční reporting. Vedoucí měli lepší přehled o cestách zaměstnanců a nákladech.

Mobilní přístup umožnil zaměstnancům podávat a sledovat své cestovní příkazy odkudkoli.


Výsledkem bylo snížení administrativní zátěže, spokojenost zaměstnanců díky rychlejšímu vyplácení náhrad a zlepšení efektivity firemních procesů. Distribuční společnost také zaznamenala snížení nákladů spojených s administrativou, což přispělo k lepšímu fungování firmy.


Připravte se na budoucnost s INSIO

V období digitalizace a hledání efektivnějších způsobů práce je přechod k online cestovním příkazům správným krokem pro každou moderní firmu. INSIO nabízí řešení, které usnadňuje správu cestovních příkazů a zaručuje dodržování aktuálních legislativních předpisů. Přechodem na digitální cestovní příkazy INSIO můžete zvýšit spokojenost vašich zaměstnanců a otevřít dveře novým možnostem pro vaši firmu. 


Nejnovější inovace a trendy tvoří neodmyslitelnou budoucnost každé společnosti, a vize INSIO míří ještě dále - bezpapírová kancelář a zautomatizované procesy tak, aby se zaměstnanci mohli soustředit jen na to důležité a neopakovali rutinní činnosti.

Další články

 • „Digitalizace může mít mnoho podob. S tou od INSIO převezmete nákupní proces do vlastních rukou.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • „INSIO nám umožnilo přesné plánování a dohled nad revizemi a údržbou, což nám umožňuje pohodlnou správu prodejen v ČR a SR.“

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „Helpdesk od INSIO nám do firmy vnesl řád. Nyní efektivně komunikujeme se zákazníky a jejich požadavky řešíme rychle a včasně.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Ředitel Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • „INSIO nám urychlilo proces vytěžování faktur a díky vícestupňovému schvalování jsme snížili chybovost. Velkým přínosem je pro nás jednoduchý přehled o stavu faktur.“

  David Jelen

  David Jelen

  Finanční ředitel

  NeoVize

 • „Digitalizace může mít mnoho podob. S tou od INSIO převezmete nákupní proces do vlastních rukou.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • „INSIO nám umožnilo přesné plánování a dohled nad revizemi a údržbou, což nám umožňuje pohodlnou správu prodejen v ČR a SR.“

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „Helpdesk od INSIO nám do firmy vnesl řád. Nyní efektivně komunikujeme se zákazníky a jejich požadavky řešíme rychle a včasně.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Ředitel Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • „INSIO nám urychlilo proces vytěžování faktur a díky vícestupňovému schvalování jsme snížili chybovost. Velkým přínosem je pro nás jednoduchý přehled o stavu faktur.“

  David Jelen

  David Jelen

  Finanční ředitel

  NeoVize

 • „Digitalizace může mít mnoho podob. S tou od INSIO převezmete nákupní proces do vlastních rukou.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • „INSIO nám umožnilo přesné plánování a dohled nad revizemi a údržbou, což nám umožňuje pohodlnou správu prodejen v ČR a SR.“

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „Helpdesk od INSIO nám do firmy vnesl řád. Nyní efektivně komunikujeme se zákazníky a jejich požadavky řešíme rychle a včasně.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Ředitel Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • „INSIO nám urychlilo proces vytěžování faktur a díky vícestupňovému schvalování jsme snížili chybovost. Velkým přínosem je pro nás jednoduchý přehled o stavu faktur.“

  David Jelen

  David Jelen

  Finanční ředitel

  NeoVize