Čo je to CAFM a ako môže pomôcť vášmu podnikaniu?

Čo je to CAFM a ako môže pomôcť vášmu podnikaniu?

Čo je to CAFM a ako môže pomôcť vášmu podnikaniu?

Čo je to CAFM a ako môže pomôcť vášmu podnikaniu?

CAFM

Čo je to CAFM a ako môže pomôcť vášmu podnikaniu?

Autor

Veronika Zemanová

16. mája 2024

CAFM predstavuje ideálnu cestu k optimalizácii procesov, zníženiu nákladov a zlepšeniu výkonnosti vášho podniku.

Čo je CAFM systém?

CAFM (Computer-Aided Facility Management) je moderné technologické riešenie na správu nehnuteľností a zariadení, ktoré umožňuje organizáciám digitalizovať a automatizovať bežné manuálne úlohy. Systém poskytuje detailné informácie o budovách, ich funkciách a užívateľoch a sleduje všetky súvisiace činnosti.


Hlavné funkcie:

Objektový pas: Kompletný prehľad o nehnuteľnostiach, ich stave a histórii.

Plánovaná údržba: Sledovanie úkonov a zabezpečenie, že všetky revízie sa vykonávajú správne a včas podľa povinných zákonov. Aplikácia vie definovať plán údržby a revízií, rozdelenie úloh a dohľad nad priebehom opráv.

Energetický manažment: Pozorovanie a optimalizácia spotreby energie s možnosťou vyhodnocovania spotreby v prehľadných grafoch a rozúčtovaním nákladov.

Správa zmlúv: Dohľad nad dodržiavaním termínov a podmienok, zabezpečuje presnosť v dodržiavaní zmluvných záväzkov.

Integrácia CAD a BIM: Vylepšenie orientácie, plánovania a správy prostredníctvom CAD výkresov a BIM modelov.

Archivácia technickej dokumentácie: Bezpečné a organizované uchovávanie dokumentov pre účely auditov a dodržiavania regulácií.

Správa zamestnancov: Rozdelenie úloh medzi zamestnancov napr. technikov a overenie času stráveného na jednotlivých úkonoch.


Výhody CAFM pre váš podnik

Produkt "Správa budov a zariadení (CAFM)" prináša revolučné zmeny v riadení vášho podnikania tým, že automatizuje rutinné úlohy a zabezpečuje účinnú správu nehnuteľností a zariadení. Zvyšuje sa presnosť, efektívne sa využíva priestor a predlžuje sa životnosť majetku. Lze tiež generovať detailné reporty, které poskytujú cenné informácie pre strategické rozhodovanie a plánovanie.


Kedy je CAFM ideálnou voľbou?

Pokiaľ vaša firma spravuje rozsiahle fyzické zdroje, ako sú kancelárske priestory, technické zariadenia alebo vozové parky, je CAFM ideálnym riešením. Jeho adaptabilita a komplexné funkcionality sú vhodné pre podniky rôznych veľkostí a typov, od start-upov po veľké korporácie, čo z neho robí strategický nástroj pre zlepšenie produktivity.


Čo si odniesť

CAFM systém je nevyhnutným nástrojom pre každý podnik, ktorý usiluje o zvýšenie výkonnosti, zníženie nákladov a lepší prehľad o operáciách. S jeho pomocou môžete nielen optimalizovať každodennú správu a údržbu vašich nehnuteľností a zariadení, ale aj významne zlepšiť plánovanie a strategické rozhodovanie vďaka presným dátam a analýzam. 

S využitím INSIO môžete znížiť zbytočné náklady a zlepšiť hospodárenie vašej firmy.


Čo je to CAFM a ako môže pomôcť vášmu podnikaniu?

CAFM

Čo je to CAFM a ako môže pomôcť vášmu podnikaniu?

Autor

Veronika Zemanová

16. mája 2024

CAFM predstavuje ideálnu cestu k optimalizácii procesov, zníženiu nákladov a zlepšeniu výkonnosti vášho podniku.

Čo je CAFM systém?

CAFM (Computer-Aided Facility Management) je moderné technologické riešenie na správu nehnuteľností a zariadení, ktoré umožňuje organizáciám digitalizovať a automatizovať bežné manuálne úlohy. Systém poskytuje detailné informácie o budovách, ich funkciách a užívateľoch a sleduje všetky súvisiace činnosti.


Hlavné funkcie:

Objektový pas: Kompletný prehľad o nehnuteľnostiach, ich stave a histórii.

Plánovaná údržba: Sledovanie úkonov a zabezpečenie, že všetky revízie sa vykonávajú správne a včas podľa povinných zákonov. Aplikácia vie definovať plán údržby a revízií, rozdelenie úloh a dohľad nad priebehom opráv.

Energetický manažment: Pozorovanie a optimalizácia spotreby energie s možnosťou vyhodnocovania spotreby v prehľadných grafoch a rozúčtovaním nákladov.

Správa zmlúv: Dohľad nad dodržiavaním termínov a podmienok, zabezpečuje presnosť v dodržiavaní zmluvných záväzkov.

Integrácia CAD a BIM: Vylepšenie orientácie, plánovania a správy prostredníctvom CAD výkresov a BIM modelov.

Archivácia technickej dokumentácie: Bezpečné a organizované uchovávanie dokumentov pre účely auditov a dodržiavania regulácií.

Správa zamestnancov: Rozdelenie úloh medzi zamestnancov napr. technikov a overenie času stráveného na jednotlivých úkonoch.


Výhody CAFM pre váš podnik

Produkt "Správa budov a zariadení (CAFM)" prináša revolučné zmeny v riadení vášho podnikania tým, že automatizuje rutinné úlohy a zabezpečuje účinnú správu nehnuteľností a zariadení. Zvyšuje sa presnosť, efektívne sa využíva priestor a predlžuje sa životnosť majetku. Lze tiež generovať detailné reporty, které poskytujú cenné informácie pre strategické rozhodovanie a plánovanie.


Kedy je CAFM ideálnou voľbou?

Pokiaľ vaša firma spravuje rozsiahle fyzické zdroje, ako sú kancelárske priestory, technické zariadenia alebo vozové parky, je CAFM ideálnym riešením. Jeho adaptabilita a komplexné funkcionality sú vhodné pre podniky rôznych veľkostí a typov, od start-upov po veľké korporácie, čo z neho robí strategický nástroj pre zlepšenie produktivity.


Čo si odniesť

CAFM systém je nevyhnutným nástrojom pre každý podnik, ktorý usiluje o zvýšenie výkonnosti, zníženie nákladov a lepší prehľad o operáciách. S jeho pomocou môžete nielen optimalizovať každodennú správu a údržbu vašich nehnuteľností a zariadení, ale aj významne zlepšiť plánovanie a strategické rozhodovanie vďaka presným dátam a analýzam. 

S využitím INSIO môžete znížiť zbytočné náklady a zlepšiť hospodárenie vašej firmy.


Čo je to CAFM a ako môže pomôcť vášmu podnikaniu?

CAFM

Čo je to CAFM a ako môže pomôcť vášmu podnikaniu?

Autor

Veronika Zemanová

16. mája 2024

CAFM predstavuje ideálnu cestu k optimalizácii procesov, zníženiu nákladov a zlepšeniu výkonnosti vášho podniku.

Čo je CAFM systém?

CAFM (Computer-Aided Facility Management) je moderné technologické riešenie na správu nehnuteľností a zariadení, ktoré umožňuje organizáciám digitalizovať a automatizovať bežné manuálne úlohy. Systém poskytuje detailné informácie o budovách, ich funkciách a užívateľoch a sleduje všetky súvisiace činnosti.


Hlavné funkcie:

Objektový pas: Kompletný prehľad o nehnuteľnostiach, ich stave a histórii.

Plánovaná údržba: Sledovanie úkonov a zabezpečenie, že všetky revízie sa vykonávajú správne a včas podľa povinných zákonov. Aplikácia vie definovať plán údržby a revízií, rozdelenie úloh a dohľad nad priebehom opráv.

Energetický manažment: Pozorovanie a optimalizácia spotreby energie s možnosťou vyhodnocovania spotreby v prehľadných grafoch a rozúčtovaním nákladov.

Správa zmlúv: Dohľad nad dodržiavaním termínov a podmienok, zabezpečuje presnosť v dodržiavaní zmluvných záväzkov.

Integrácia CAD a BIM: Vylepšenie orientácie, plánovania a správy prostredníctvom CAD výkresov a BIM modelov.

Archivácia technickej dokumentácie: Bezpečné a organizované uchovávanie dokumentov pre účely auditov a dodržiavania regulácií.

Správa zamestnancov: Rozdelenie úloh medzi zamestnancov napr. technikov a overenie času stráveného na jednotlivých úkonoch.


Výhody CAFM pre váš podnik

Produkt "Správa budov a zariadení (CAFM)" prináša revolučné zmeny v riadení vášho podnikania tým, že automatizuje rutinné úlohy a zabezpečuje účinnú správu nehnuteľností a zariadení. Zvyšuje sa presnosť, efektívne sa využíva priestor a predlžuje sa životnosť majetku. Lze tiež generovať detailné reporty, které poskytujú cenné informácie pre strategické rozhodovanie a plánovanie.


Kedy je CAFM ideálnou voľbou?

Pokiaľ vaša firma spravuje rozsiahle fyzické zdroje, ako sú kancelárske priestory, technické zariadenia alebo vozové parky, je CAFM ideálnym riešením. Jeho adaptabilita a komplexné funkcionality sú vhodné pre podniky rôznych veľkostí a typov, od start-upov po veľké korporácie, čo z neho robí strategický nástroj pre zlepšenie produktivity.


Čo si odniesť

CAFM systém je nevyhnutným nástrojom pre každý podnik, ktorý usiluje o zvýšenie výkonnosti, zníženie nákladov a lepší prehľad o operáciách. S jeho pomocou môžete nielen optimalizovať každodennú správu a údržbu vašich nehnuteľností a zariadení, ale aj významne zlepšiť plánovanie a strategické rozhodovanie vďaka presným dátam a analýzam. 

S využitím INSIO môžete znížiť zbytočné náklady a zlepšiť hospodárenie vašej firmy.


Ďalšie články

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize