Ako efektívne zaškoliť nových zamestnancov?

Ako efektívne zaškoliť nových zamestnancov?

Ako efektívne zaškoliť nových zamestnancov?

Ako efektívne zaškoliť nových zamestnancov?

HR

Ako efektívne zaškoliť nových zamestnancov?

Autor

Veronika Zemanová

29. mája 2024

Zaškolenie zamestnancov je dôležité pre rýchle začlenenie do pracovného procesu a získanie potrebných zručností.

Negatívne dopady problémov pri zaškoľovaní

Nedostatočné alebo chaotické zaškoľovanie môže mať vážne následky. Noví pracovníci sa môžu cítiť zmätení a demotivovaní. Problémy v komunikácii a nedostatok jasných pokynov môžu viesť k chybám, ktoré ovplyvnia celkový výkon tímu a môžu mať finančné dôsledky. Tiež nejasná organizačná štruktúra môže vyvolať zmätok v zodpovednostiach a narušiť tímovú spoluprácu.


Ako to vylepšiť s INSIO?


 • Priebeh zaškoľovania

Pred začiatkom je potrebné mať pripravené všetky potrebné materiály, ako sú školiace dokumenty, prezentácie a prístupové údaje do firemných systémov. Vďaka produktu Personalistika a dochádzka (HR) môžete všetky tieto podklady mať prehľadne na jednom mieste a ľahko ich zdieľať s novými kolegami.


 • Automatizácia administratívy

Systém sa stará o mnoho rutinných administratívnych úkonov, ako je správa osobných údajov, pracovných zmlúv, školení a ďalších dôležitých dokumentov. Ušetrí sa tak administratívny proces a čas.


 • Osobné kalendáre a plánovanie

Zamestnanci majú prístup k svojim osobným kalendárom, kde môžu sledovať svoje úlohy, školenia a zásadné termíny. Tento nástroj uľahčuje nielen plánovanie, ale aj sledovanie výkonu a dosiahnutých cieľov naprieč spoločnosťou.


 • Dobrá komunikácia

V systéme môžu zamestnanci ľahko komunikovať s nadriadenými a kolegami, zdieľať dokumenty, informácie a rýchlo riešiť prípadné problémy.


 • Organizačná štruktúra

INSIO vytvára prehľadné organizačné štruktúry, ktoré uľahčujú orientáciu novým zamestnancom. Vďaka tomu môžu ľahko zistiť, kto je ich priamym nadriadeným, s kým budú spolupracovať a aké sú ich práva a povinnosti.


 • Hodnotenie a spätná väzba

Pravidelné hodnotenie výkonu a poskytovanie spätnej väzby prostredníctvom grafov a analýzy údajov umožňuje manažérom presnejšie identifikovať silné stránky a oblasti pre rozvoj kolektívu. Vďaka tomu môžu poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá zlepšuje celkový výkon tímu.


Celkové zhrnutie

Zaškoľovanie nových pracovníkov s pomocou moderného systému môže výrazne zjednodušiť a urýchliť celý proces. Automatizácia, dobrá komunikácia a prehľadná štruktúra sú základnými prvkami úspešného začlenenia nováčkov do tímu.


Chcete vedieť, ako lepšie riadiť vašu firmu? Obráťte sa na náš e-mail alebo telefón.

Ako efektívne zaškoliť nových zamestnancov?

HR

Ako efektívne zaškoliť nových zamestnancov?

Autor

Veronika Zemanová

29. mája 2024

Zaškolenie zamestnancov je dôležité pre rýchle začlenenie do pracovného procesu a získanie potrebných zručností.

Negatívne dopady problémov pri zaškoľovaní

Nedostatočné alebo chaotické zaškoľovanie môže mať vážne následky. Noví pracovníci sa môžu cítiť zmätení a demotivovaní. Problémy v komunikácii a nedostatok jasných pokynov môžu viesť k chybám, ktoré ovplyvnia celkový výkon tímu a môžu mať finančné dôsledky. Tiež nejasná organizačná štruktúra môže vyvolať zmätok v zodpovednostiach a narušiť tímovú spoluprácu.


Ako to vylepšiť s INSIO?


 • Priebeh zaškoľovania

Pred začiatkom je potrebné mať pripravené všetky potrebné materiály, ako sú školiace dokumenty, prezentácie a prístupové údaje do firemných systémov. Vďaka produktu Personalistika a dochádzka (HR) môžete všetky tieto podklady mať prehľadne na jednom mieste a ľahko ich zdieľať s novými kolegami.


 • Automatizácia administratívy

Systém sa stará o mnoho rutinných administratívnych úkonov, ako je správa osobných údajov, pracovných zmlúv, školení a ďalších dôležitých dokumentov. Ušetrí sa tak administratívny proces a čas.


 • Osobné kalendáre a plánovanie

Zamestnanci majú prístup k svojim osobným kalendárom, kde môžu sledovať svoje úlohy, školenia a zásadné termíny. Tento nástroj uľahčuje nielen plánovanie, ale aj sledovanie výkonu a dosiahnutých cieľov naprieč spoločnosťou.


 • Dobrá komunikácia

V systéme môžu zamestnanci ľahko komunikovať s nadriadenými a kolegami, zdieľať dokumenty, informácie a rýchlo riešiť prípadné problémy.


 • Organizačná štruktúra

INSIO vytvára prehľadné organizačné štruktúry, ktoré uľahčujú orientáciu novým zamestnancom. Vďaka tomu môžu ľahko zistiť, kto je ich priamym nadriadeným, s kým budú spolupracovať a aké sú ich práva a povinnosti.


 • Hodnotenie a spätná väzba

Pravidelné hodnotenie výkonu a poskytovanie spätnej väzby prostredníctvom grafov a analýzy údajov umožňuje manažérom presnejšie identifikovať silné stránky a oblasti pre rozvoj kolektívu. Vďaka tomu môžu poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá zlepšuje celkový výkon tímu.


Celkové zhrnutie

Zaškoľovanie nových pracovníkov s pomocou moderného systému môže výrazne zjednodušiť a urýchliť celý proces. Automatizácia, dobrá komunikácia a prehľadná štruktúra sú základnými prvkami úspešného začlenenia nováčkov do tímu.


Chcete vedieť, ako lepšie riadiť vašu firmu? Obráťte sa na náš e-mail alebo telefón.

Ako efektívne zaškoliť nových zamestnancov?

HR

Ako efektívne zaškoliť nových zamestnancov?

Autor

Veronika Zemanová

29. mája 2024

Zaškolenie zamestnancov je dôležité pre rýchle začlenenie do pracovného procesu a získanie potrebných zručností.

Negatívne dopady problémov pri zaškoľovaní

Nedostatočné alebo chaotické zaškoľovanie môže mať vážne následky. Noví pracovníci sa môžu cítiť zmätení a demotivovaní. Problémy v komunikácii a nedostatok jasných pokynov môžu viesť k chybám, ktoré ovplyvnia celkový výkon tímu a môžu mať finančné dôsledky. Tiež nejasná organizačná štruktúra môže vyvolať zmätok v zodpovednostiach a narušiť tímovú spoluprácu.


Ako to vylepšiť s INSIO?


 • Priebeh zaškoľovania

Pred začiatkom je potrebné mať pripravené všetky potrebné materiály, ako sú školiace dokumenty, prezentácie a prístupové údaje do firemných systémov. Vďaka produktu Personalistika a dochádzka (HR) môžete všetky tieto podklady mať prehľadne na jednom mieste a ľahko ich zdieľať s novými kolegami.


 • Automatizácia administratívy

Systém sa stará o mnoho rutinných administratívnych úkonov, ako je správa osobných údajov, pracovných zmlúv, školení a ďalších dôležitých dokumentov. Ušetrí sa tak administratívny proces a čas.


 • Osobné kalendáre a plánovanie

Zamestnanci majú prístup k svojim osobným kalendárom, kde môžu sledovať svoje úlohy, školenia a zásadné termíny. Tento nástroj uľahčuje nielen plánovanie, ale aj sledovanie výkonu a dosiahnutých cieľov naprieč spoločnosťou.


 • Dobrá komunikácia

V systéme môžu zamestnanci ľahko komunikovať s nadriadenými a kolegami, zdieľať dokumenty, informácie a rýchlo riešiť prípadné problémy.


 • Organizačná štruktúra

INSIO vytvára prehľadné organizačné štruktúry, ktoré uľahčujú orientáciu novým zamestnancom. Vďaka tomu môžu ľahko zistiť, kto je ich priamym nadriadeným, s kým budú spolupracovať a aké sú ich práva a povinnosti.


 • Hodnotenie a spätná väzba

Pravidelné hodnotenie výkonu a poskytovanie spätnej väzby prostredníctvom grafov a analýzy údajov umožňuje manažérom presnejšie identifikovať silné stránky a oblasti pre rozvoj kolektívu. Vďaka tomu môžu poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá zlepšuje celkový výkon tímu.


Celkové zhrnutie

Zaškoľovanie nových pracovníkov s pomocou moderného systému môže výrazne zjednodušiť a urýchliť celý proces. Automatizácia, dobrá komunikácia a prehľadná štruktúra sú základnými prvkami úspešného začlenenia nováčkov do tímu.


Chcete vedieť, ako lepšie riadiť vašu firmu? Obráťte sa na náš e-mail alebo telefón.

Ďalšie články

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize