Prípadová štúdia Porsche Česká republika

Prípadová štúdia Porsche Česká republika

Prípadová štúdia Porsche Česká republika

Prípadová štúdia Porsche Česká republika

Prípadovka

Prípadová štúdia Porsche Česká republika

Autor

Michal Šula

26. apríla 2024

Nahliadnite do digitalizácie procesov v Porsche Česko s pomocou nášho softwaru.

Porsche Česká Republika s.r.o., zastupujúci najväčšieho európskeho výrobcu automobilov, je významným hráčom na českom automobilovom trhu. Spoločnosť s viac ako 500 zamestnancami a širokou modelovou radou vozidiel, od ekonomických po prémiové SUV a úžitkové vozidlá, kladie veľký dôraz na komplexné služby zákazníkom. Rozhodnutie pre digitalizáciu vychádzalo z potreby automatizovať existujúce procesy a zefektívniť prácu zamestnancov, ktorá už nebola udržateľná len s využitím excelu alebo papierovej dokumentácie. 


Čo spoločnosť chcela dosiahnuť?

Ciele boli jasné: premeniť a optimalizovať existujúce procesy od nákupných požiadaviek a správy zmlúv po dochádzku a časovú evidenciu a poskytnúť používateľom intuitívne prostredie pre zamestnancov a ich každodenné aktivity. Spoločnosť hľadala flexibilné a robustné riešenie, ktoré by nahradilo alebo integrovalo existujúce systémy a zjednodušilo interné procesy.


Prečo INSIO?

Po starostlivom zvážení bol vybraný software INSIO kvôli jeho flexibilite a širokej škále modulov. Výber bol podporený aj ľahkou integráciou s existujúcimi systémami, minimalizujúcou potrebu rozsiahlych zmien v IT infraštruktúre Porsche. Vďaka modulárnemu dizajnu INSIO bolo možné rýchlo implementovať riešenie prispôsobené špecifickým požiadavkám vo všetkých požadovaných oblastiach. Významnú rolu zohrávala aj ponuka analytických a reportovacích nástrojov, ktoré poskytujú detailný prehľad o operáciách a výkonnosti spoločnosti.


Prínosy a výsledky

Vďaka digitalizácii s INSIO firma Porsche Česká Republika s.r.o. zaznamenala množstvo výhod:


Nákupné objednávky: Automatizácia procesu nákupných objednávok priniesla nielen urýchlenie a zjednodušenie schvaľovacieho procesu, ale vďaka integrácii so SAP aj prehľadnejšiu správu dodávateľov a lepšiu komunikáciu s partnermi.


Správa zmlúv: Prechod na správu zmlúv znamenal, že vytváranie, schvaľovanie a ukladanie zmlúv je teraz rýchlejšie a plynulejšie. S centrálnym úložiskom a upozorneniami, ktoré informujú o blížiacom sa konci platnosti zmlúv, je ich správa intuitívnejšia a prehľadnejšia. Plusom je tiež digitálne podpisovanie a sledovanie zmien v dokumentoch pred ich finálnym schválením, ktoré používateľom poskytuje istotu v presnosti a úplnosti zmluvných podmienok.


Dokumenty a sledovanie platnosti: Systém správy dokumentov zabezpečil ľahkú prístupnosť všetkých dokumentov a bezpečné uloženie v súlade s internými predpismi. Funkcia potvrdenia prečítania a obmedzenej viditeľnosti dokumentov podľa užívateľských práv zvýšila internú kontrolu a dodržiavanie noriem. Toto zároveň uľahčilo audítne procesy.


Dochádzka a časová evidencia: Zamestnanci sa môžu bez problémov prihlasovať a zaznamenávať svoje pracovné hodiny z ľubovoľného miesta, čo zjednodušilo výpočty miezd a prinieslo výraznú úsporu času pri príprave mzdových výkazov.


Cestovné príkazy: Systém zjednodušil plánovanie služobných ciest a vypočítavanie náhrad v súlade s platnou legislatívou. To prinieslo rýchlejšie schválenie a vyplácanie cestovných náhrad s menšou administratívnou záťažou.


Úspora času a nákladov: Vďaka zjednodušeniu každodenných činností sa podarilo ušetriť až 9 hodín práce mesačne každého zamestnanca. Súčasne vďaka zefektívneniu rutinných úloh a obmedzeniu manuálnej práce došlo k výraznému zníženiu výdavkov.


Flexibilita a integrácia: Systém bol jednoducho integrovaný s existujúcimi systémami (vrátane SAP).Čo INSIO zmenilo?

Zavedenie INSIO predstavovalo veľký skok vpred v spôsobe, akým firma spravuje svoje každodenné aktivity. Od nákupných objednávok a správy zmlúv, cez dokonalú organizáciu dokumentov až po dochádzku a evidenciu pracovnej doby – všetko sa presunulo do online prostredia. 

 

Čo to prinieslo? Rýchlejšie procesy, menej papierovania a spokojnejších zamestnancov, ktorí teraz majú viac času venovať tomu, čo má skutočný význam.


Roman Marsa, Project Manager, zdieľa svoje skúsenosti:

"Spoluprácou s INSIO sme získali flexibilnejšie pracovné prostredie a významne znížili náklady. Presun do online priestoru nám umožňuje stretávať sa virtuálne s plnou podporou práce na zdieľaných dokumentoch online, či už sa jedná o objednávky, zmluvy, výkazy dochádzky alebo cestovné príkazy."


Záver

Digitalizácia nie je len trend. Predstavuje kľúčovú stratégiu v konkurencieschopnosti na súčasnom aj budúcom trhu. Spolupráca s INSIO priniesla tejto poprednej spoločnosti v automobilovom priemysle značné konkurenčné výhody, od zjednodušenia firemných procesov až po poskytovanie lepších služieb zákazníkom.


Tento príklad ukazuje, že investícia do správneho digitálneho riešenia môže viesť k výrazným zlepšeniam vo všetkých aspektoch podnikania, že je možné prekonať rôznorodé výzvy a dosiahnuť mimoriadne výsledky. Správne zvolený technologický partner môže firmu posunúť na novú úroveň.

Prípadová štúdia Porsche Česká republika

Prípadovka

Prípadová štúdia Porsche Česká republika

Autor

Michal Šula

26. apríla 2024

Nahliadnite do digitalizácie procesov v Porsche Česko s pomocou nášho softwaru.

Porsche Česká Republika s.r.o., zastupujúci najväčšieho európskeho výrobcu automobilov, je významným hráčom na českom automobilovom trhu. Spoločnosť s viac ako 500 zamestnancami a širokou modelovou radou vozidiel, od ekonomických po prémiové SUV a úžitkové vozidlá, kladie veľký dôraz na komplexné služby zákazníkom. Rozhodnutie pre digitalizáciu vychádzalo z potreby automatizovať existujúce procesy a zefektívniť prácu zamestnancov, ktorá už nebola udržateľná len s využitím excelu alebo papierovej dokumentácie. 


Čo spoločnosť chcela dosiahnuť?

Ciele boli jasné: premeniť a optimalizovať existujúce procesy od nákupných požiadaviek a správy zmlúv po dochádzku a časovú evidenciu a poskytnúť používateľom intuitívne prostredie pre zamestnancov a ich každodenné aktivity. Spoločnosť hľadala flexibilné a robustné riešenie, ktoré by nahradilo alebo integrovalo existujúce systémy a zjednodušilo interné procesy.


Prečo INSIO?

Po starostlivom zvážení bol vybraný software INSIO kvôli jeho flexibilite a širokej škále modulov. Výber bol podporený aj ľahkou integráciou s existujúcimi systémami, minimalizujúcou potrebu rozsiahlych zmien v IT infraštruktúre Porsche. Vďaka modulárnemu dizajnu INSIO bolo možné rýchlo implementovať riešenie prispôsobené špecifickým požiadavkám vo všetkých požadovaných oblastiach. Významnú rolu zohrávala aj ponuka analytických a reportovacích nástrojov, ktoré poskytujú detailný prehľad o operáciách a výkonnosti spoločnosti.


Prínosy a výsledky

Vďaka digitalizácii s INSIO firma Porsche Česká Republika s.r.o. zaznamenala množstvo výhod:


Nákupné objednávky: Automatizácia procesu nákupných objednávok priniesla nielen urýchlenie a zjednodušenie schvaľovacieho procesu, ale vďaka integrácii so SAP aj prehľadnejšiu správu dodávateľov a lepšiu komunikáciu s partnermi.


Správa zmlúv: Prechod na správu zmlúv znamenal, že vytváranie, schvaľovanie a ukladanie zmlúv je teraz rýchlejšie a plynulejšie. S centrálnym úložiskom a upozorneniami, ktoré informujú o blížiacom sa konci platnosti zmlúv, je ich správa intuitívnejšia a prehľadnejšia. Plusom je tiež digitálne podpisovanie a sledovanie zmien v dokumentoch pred ich finálnym schválením, ktoré používateľom poskytuje istotu v presnosti a úplnosti zmluvných podmienok.


Dokumenty a sledovanie platnosti: Systém správy dokumentov zabezpečil ľahkú prístupnosť všetkých dokumentov a bezpečné uloženie v súlade s internými predpismi. Funkcia potvrdenia prečítania a obmedzenej viditeľnosti dokumentov podľa užívateľských práv zvýšila internú kontrolu a dodržiavanie noriem. Toto zároveň uľahčilo audítne procesy.


Dochádzka a časová evidencia: Zamestnanci sa môžu bez problémov prihlasovať a zaznamenávať svoje pracovné hodiny z ľubovoľného miesta, čo zjednodušilo výpočty miezd a prinieslo výraznú úsporu času pri príprave mzdových výkazov.


Cestovné príkazy: Systém zjednodušil plánovanie služobných ciest a vypočítavanie náhrad v súlade s platnou legislatívou. To prinieslo rýchlejšie schválenie a vyplácanie cestovných náhrad s menšou administratívnou záťažou.


Úspora času a nákladov: Vďaka zjednodušeniu každodenných činností sa podarilo ušetriť až 9 hodín práce mesačne každého zamestnanca. Súčasne vďaka zefektívneniu rutinných úloh a obmedzeniu manuálnej práce došlo k výraznému zníženiu výdavkov.


Flexibilita a integrácia: Systém bol jednoducho integrovaný s existujúcimi systémami (vrátane SAP).Čo INSIO zmenilo?

Zavedenie INSIO predstavovalo veľký skok vpred v spôsobe, akým firma spravuje svoje každodenné aktivity. Od nákupných objednávok a správy zmlúv, cez dokonalú organizáciu dokumentov až po dochádzku a evidenciu pracovnej doby – všetko sa presunulo do online prostredia. 

 

Čo to prinieslo? Rýchlejšie procesy, menej papierovania a spokojnejších zamestnancov, ktorí teraz majú viac času venovať tomu, čo má skutočný význam.


Roman Marsa, Project Manager, zdieľa svoje skúsenosti:

"Spoluprácou s INSIO sme získali flexibilnejšie pracovné prostredie a významne znížili náklady. Presun do online priestoru nám umožňuje stretávať sa virtuálne s plnou podporou práce na zdieľaných dokumentoch online, či už sa jedná o objednávky, zmluvy, výkazy dochádzky alebo cestovné príkazy."


Záver

Digitalizácia nie je len trend. Predstavuje kľúčovú stratégiu v konkurencieschopnosti na súčasnom aj budúcom trhu. Spolupráca s INSIO priniesla tejto poprednej spoločnosti v automobilovom priemysle značné konkurenčné výhody, od zjednodušenia firemných procesov až po poskytovanie lepších služieb zákazníkom.


Tento príklad ukazuje, že investícia do správneho digitálneho riešenia môže viesť k výrazným zlepšeniam vo všetkých aspektoch podnikania, že je možné prekonať rôznorodé výzvy a dosiahnuť mimoriadne výsledky. Správne zvolený technologický partner môže firmu posunúť na novú úroveň.

Prípadová štúdia Porsche Česká republika

Prípadovka

Prípadová štúdia Porsche Česká republika

Autor

Michal Šula

26. apríla 2024

Nahliadnite do digitalizácie procesov v Porsche Česko s pomocou nášho softwaru.

Porsche Česká Republika s.r.o., zastupujúci najväčšieho európskeho výrobcu automobilov, je významným hráčom na českom automobilovom trhu. Spoločnosť s viac ako 500 zamestnancami a širokou modelovou radou vozidiel, od ekonomických po prémiové SUV a úžitkové vozidlá, kladie veľký dôraz na komplexné služby zákazníkom. Rozhodnutie pre digitalizáciu vychádzalo z potreby automatizovať existujúce procesy a zefektívniť prácu zamestnancov, ktorá už nebola udržateľná len s využitím excelu alebo papierovej dokumentácie. 


Čo spoločnosť chcela dosiahnuť?

Ciele boli jasné: premeniť a optimalizovať existujúce procesy od nákupných požiadaviek a správy zmlúv po dochádzku a časovú evidenciu a poskytnúť používateľom intuitívne prostredie pre zamestnancov a ich každodenné aktivity. Spoločnosť hľadala flexibilné a robustné riešenie, ktoré by nahradilo alebo integrovalo existujúce systémy a zjednodušilo interné procesy.


Prečo INSIO?

Po starostlivom zvážení bol vybraný software INSIO kvôli jeho flexibilite a širokej škále modulov. Výber bol podporený aj ľahkou integráciou s existujúcimi systémami, minimalizujúcou potrebu rozsiahlych zmien v IT infraštruktúre Porsche. Vďaka modulárnemu dizajnu INSIO bolo možné rýchlo implementovať riešenie prispôsobené špecifickým požiadavkám vo všetkých požadovaných oblastiach. Významnú rolu zohrávala aj ponuka analytických a reportovacích nástrojov, ktoré poskytujú detailný prehľad o operáciách a výkonnosti spoločnosti.


Prínosy a výsledky

Vďaka digitalizácii s INSIO firma Porsche Česká Republika s.r.o. zaznamenala množstvo výhod:


Nákupné objednávky: Automatizácia procesu nákupných objednávok priniesla nielen urýchlenie a zjednodušenie schvaľovacieho procesu, ale vďaka integrácii so SAP aj prehľadnejšiu správu dodávateľov a lepšiu komunikáciu s partnermi.


Správa zmlúv: Prechod na správu zmlúv znamenal, že vytváranie, schvaľovanie a ukladanie zmlúv je teraz rýchlejšie a plynulejšie. S centrálnym úložiskom a upozorneniami, ktoré informujú o blížiacom sa konci platnosti zmlúv, je ich správa intuitívnejšia a prehľadnejšia. Plusom je tiež digitálne podpisovanie a sledovanie zmien v dokumentoch pred ich finálnym schválením, ktoré používateľom poskytuje istotu v presnosti a úplnosti zmluvných podmienok.


Dokumenty a sledovanie platnosti: Systém správy dokumentov zabezpečil ľahkú prístupnosť všetkých dokumentov a bezpečné uloženie v súlade s internými predpismi. Funkcia potvrdenia prečítania a obmedzenej viditeľnosti dokumentov podľa užívateľských práv zvýšila internú kontrolu a dodržiavanie noriem. Toto zároveň uľahčilo audítne procesy.


Dochádzka a časová evidencia: Zamestnanci sa môžu bez problémov prihlasovať a zaznamenávať svoje pracovné hodiny z ľubovoľného miesta, čo zjednodušilo výpočty miezd a prinieslo výraznú úsporu času pri príprave mzdových výkazov.


Cestovné príkazy: Systém zjednodušil plánovanie služobných ciest a vypočítavanie náhrad v súlade s platnou legislatívou. To prinieslo rýchlejšie schválenie a vyplácanie cestovných náhrad s menšou administratívnou záťažou.


Úspora času a nákladov: Vďaka zjednodušeniu každodenných činností sa podarilo ušetriť až 9 hodín práce mesačne každého zamestnanca. Súčasne vďaka zefektívneniu rutinných úloh a obmedzeniu manuálnej práce došlo k výraznému zníženiu výdavkov.


Flexibilita a integrácia: Systém bol jednoducho integrovaný s existujúcimi systémami (vrátane SAP).Čo INSIO zmenilo?

Zavedenie INSIO predstavovalo veľký skok vpred v spôsobe, akým firma spravuje svoje každodenné aktivity. Od nákupných objednávok a správy zmlúv, cez dokonalú organizáciu dokumentov až po dochádzku a evidenciu pracovnej doby – všetko sa presunulo do online prostredia. 

 

Čo to prinieslo? Rýchlejšie procesy, menej papierovania a spokojnejších zamestnancov, ktorí teraz majú viac času venovať tomu, čo má skutočný význam.


Roman Marsa, Project Manager, zdieľa svoje skúsenosti:

"Spoluprácou s INSIO sme získali flexibilnejšie pracovné prostredie a významne znížili náklady. Presun do online priestoru nám umožňuje stretávať sa virtuálne s plnou podporou práce na zdieľaných dokumentoch online, či už sa jedná o objednávky, zmluvy, výkazy dochádzky alebo cestovné príkazy."


Záver

Digitalizácia nie je len trend. Predstavuje kľúčovú stratégiu v konkurencieschopnosti na súčasnom aj budúcom trhu. Spolupráca s INSIO priniesla tejto poprednej spoločnosti v automobilovom priemysle značné konkurenčné výhody, od zjednodušenia firemných procesov až po poskytovanie lepších služieb zákazníkom.


Tento príklad ukazuje, že investícia do správneho digitálneho riešenia môže viesť k výrazným zlepšeniam vo všetkých aspektoch podnikania, že je možné prekonať rôznorodé výzvy a dosiahnuť mimoriadne výsledky. Správne zvolený technologický partner môže firmu posunúť na novú úroveň.

Ďalšie články

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize