Prípadová štúdia XXXLutz

Prípadová štúdia XXXLutz

Prípadová štúdia XXXLutz

Prípadová štúdia XXXLutz

Prípadovka

Prípadová štúdia XXXLutz

Autor

Michal Šula

18. decembra 2023

Nahliadnite do digitalizácie procesov v XXXLutz s pomocou nášho softwaru.

XXXLutz, druhý najväčší predajca nábytku na svete, je niečo viac než len obchodník. Jeho ikonická červená stolička, ktorá sa stala súčasťou firemnej identity od roku 2004, je dnes rozpoznateľným symbolom po celej Európe. Skupina XXXLutz prevádzkuje viac než 350 domov nábytku v 13 krajinách a zamestnáva cez 25 000 osôb. Tento gigant, ktorého počiatky sa datujú do polovice 20. storočia ako malá remeselná dielňa, dnes dosahuje mnohomiliardových obratov a neustále rozširuje svoju pôsobnosť nielen v kamenných predajniach, ale aj v online prostredí.


Čo XXXLutz potrebovalo?

S narastajúcou zložitosťou svojho podnikania stála firma pred výzvou: ako efektívne zvládať správu inventáru zariadení a dokumentácie naprieč svojou rozsiahlou sieťou predajní. Kľúčovou požiadavkou bolo získať kontrolu nad procesmi plánovanej údržby, vykonávaním revízií, a tiež nad komplexnou evidenciou budov a zariadení. Táto potreba bola nevyhnutná pre udržanie plynulého chodu všetkých obchodov a zabezpečenie, že podnik spĺňa všetky regulačné požiadavky a štandardy.


Prečo sa XXXLutz rozhodol pre INSIO?

XXXLutz hľadal riešenie, ktoré by ponúklo centralizovanú správu dokumentov, zariadení, ako aj platformu podporujúcu efektívnu komunikáciu a workflow medzi predajňami. INSIO ponúklo online riešenie, ktoré splnilo všetky tieto požiadavky, a navyše bolo schopné poskytnúť prispôsobené notifikácie a plánovanie údržby.


Aplikácia umožnila spravovať online cez 2 000 zariadení v niekoľkých predajniach v Česku a na Slovensku, čím výrazne zjednodušila evidenciu dokumentov a umožnila jednotlivým obchodom ľahký online prístup k svojim dokumentom.


Výhody a výsledky

Pripojenie aplikácie INSIO prinieslo do XXXLutz množstvo výhod:


Efektívnejšia správa dokumentov: INSIO revolučne zmenilo spôsob správy a archivácie dokumentov u XXXLutz, ponúkajúc priamy a rýchly prístup k dôležitým informáciám a značne zlepšujúc možnosti ich auditu.


Plánovanie údržby: Implementácia presného systému plánovania údržby a revízií v súlade s vyhláškami ČSN priniesla významné zníženie rizika pokút za nesplnenie regulačných termínov, zatiaľ čo zvýšila spoľahlivosť a efektivitu správy takmer 2 000 zariadení.


Zlepšená komunikácia: Vďaka online riešeniu sa zamestnancom podarilo efektívnejšie komunikovať medzi tímami v rámci jednotlivých predajní.


Prispôsobené role a pracovné postupy: Prehľadné riešenie pre správu úloh a opráv, kde každý zamestnanec má prístup len k relevantným informáciám a úlohám, vrátane automatických notifikácií pred plánovanými revíziami, čím predchádza možným pokutám za nesplnenie zákonných lehôt.


Dopad zavedenia INSIO na efektivitu údržby v XXXLutz

„Systém INSIO prispel k dodržiavaniu termínov revízií a zjednodušil evidenciu potrebných dokumentov. Veľkou pomocou je on-line prístup jednotlivým obchodným domom k ich dokladom.“

Peter Chodera

Správa budov CZ/SK/PL 

Priebeh cesty XXXLutz

Prechod od papierových systémov a elektronických tabuliek smerom k jednotnému online systému má značný dopad na efektivitu a produktivitu podniku. V dnešnej dobe, keď je digitalizácia dostupnejšia než kedykoľvek predtým, umožňuje technologický rozvoj a široký výber riešení firmám značne optimalizovať svoje operácie s minimálnou investíciou a okamžitým nasadením.


Vzhľadom na neustále rastúci objem údajov môže byť lokalizácia kľúčových dokumentov medzi kopami papierov alebo v neprehľadných digitálnych tabuľkách ťažká. Systémovo usporiadané a ľahko dostupné informácie v online prostredí však odstraňujú potrebu frustrujúceho a časovo náročného prehľadávania.


Firmy všetkých veľkostí majú možnosť úspešne adaptovať online riešenie. Tento krok potvrdzuje, že vhodne zvolené nástroje spolu s ochotou k premenám môžu otvoriť dvere k zlepšeniu. Digitalizácia sa tak stáva zásadným prvkom pre zmenu firemných procesov, čo predstavuje kľúčový krok na ceste k efektívnejšej a produktívnejšej budúcnosti.

Prípadová štúdia XXXLutz

Prípadovka

Prípadová štúdia XXXLutz

Autor

Michal Šula

18. decembra 2023

Nahliadnite do digitalizácie procesov v XXXLutz s pomocou nášho softwaru.

XXXLutz, druhý najväčší predajca nábytku na svete, je niečo viac než len obchodník. Jeho ikonická červená stolička, ktorá sa stala súčasťou firemnej identity od roku 2004, je dnes rozpoznateľným symbolom po celej Európe. Skupina XXXLutz prevádzkuje viac než 350 domov nábytku v 13 krajinách a zamestnáva cez 25 000 osôb. Tento gigant, ktorého počiatky sa datujú do polovice 20. storočia ako malá remeselná dielňa, dnes dosahuje mnohomiliardových obratov a neustále rozširuje svoju pôsobnosť nielen v kamenných predajniach, ale aj v online prostredí.


Čo XXXLutz potrebovalo?

S narastajúcou zložitosťou svojho podnikania stála firma pred výzvou: ako efektívne zvládať správu inventáru zariadení a dokumentácie naprieč svojou rozsiahlou sieťou predajní. Kľúčovou požiadavkou bolo získať kontrolu nad procesmi plánovanej údržby, vykonávaním revízií, a tiež nad komplexnou evidenciou budov a zariadení. Táto potreba bola nevyhnutná pre udržanie plynulého chodu všetkých obchodov a zabezpečenie, že podnik spĺňa všetky regulačné požiadavky a štandardy.


Prečo sa XXXLutz rozhodol pre INSIO?

XXXLutz hľadal riešenie, ktoré by ponúklo centralizovanú správu dokumentov, zariadení, ako aj platformu podporujúcu efektívnu komunikáciu a workflow medzi predajňami. INSIO ponúklo online riešenie, ktoré splnilo všetky tieto požiadavky, a navyše bolo schopné poskytnúť prispôsobené notifikácie a plánovanie údržby.


Aplikácia umožnila spravovať online cez 2 000 zariadení v niekoľkých predajniach v Česku a na Slovensku, čím výrazne zjednodušila evidenciu dokumentov a umožnila jednotlivým obchodom ľahký online prístup k svojim dokumentom.


Výhody a výsledky

Pripojenie aplikácie INSIO prinieslo do XXXLutz množstvo výhod:


Efektívnejšia správa dokumentov: INSIO revolučne zmenilo spôsob správy a archivácie dokumentov u XXXLutz, ponúkajúc priamy a rýchly prístup k dôležitým informáciám a značne zlepšujúc možnosti ich auditu.


Plánovanie údržby: Implementácia presného systému plánovania údržby a revízií v súlade s vyhláškami ČSN priniesla významné zníženie rizika pokút za nesplnenie regulačných termínov, zatiaľ čo zvýšila spoľahlivosť a efektivitu správy takmer 2 000 zariadení.


Zlepšená komunikácia: Vďaka online riešeniu sa zamestnancom podarilo efektívnejšie komunikovať medzi tímami v rámci jednotlivých predajní.


Prispôsobené role a pracovné postupy: Prehľadné riešenie pre správu úloh a opráv, kde každý zamestnanec má prístup len k relevantným informáciám a úlohám, vrátane automatických notifikácií pred plánovanými revíziami, čím predchádza možným pokutám za nesplnenie zákonných lehôt.


Dopad zavedenia INSIO na efektivitu údržby v XXXLutz

„Systém INSIO prispel k dodržiavaniu termínov revízií a zjednodušil evidenciu potrebných dokumentov. Veľkou pomocou je on-line prístup jednotlivým obchodným domom k ich dokladom.“

Peter Chodera

Správa budov CZ/SK/PL 

Priebeh cesty XXXLutz

Prechod od papierových systémov a elektronických tabuliek smerom k jednotnému online systému má značný dopad na efektivitu a produktivitu podniku. V dnešnej dobe, keď je digitalizácia dostupnejšia než kedykoľvek predtým, umožňuje technologický rozvoj a široký výber riešení firmám značne optimalizovať svoje operácie s minimálnou investíciou a okamžitým nasadením.


Vzhľadom na neustále rastúci objem údajov môže byť lokalizácia kľúčových dokumentov medzi kopami papierov alebo v neprehľadných digitálnych tabuľkách ťažká. Systémovo usporiadané a ľahko dostupné informácie v online prostredí však odstraňujú potrebu frustrujúceho a časovo náročného prehľadávania.


Firmy všetkých veľkostí majú možnosť úspešne adaptovať online riešenie. Tento krok potvrdzuje, že vhodne zvolené nástroje spolu s ochotou k premenám môžu otvoriť dvere k zlepšeniu. Digitalizácia sa tak stáva zásadným prvkom pre zmenu firemných procesov, čo predstavuje kľúčový krok na ceste k efektívnejšej a produktívnejšej budúcnosti.

Prípadová štúdia XXXLutz

Prípadovka

Prípadová štúdia XXXLutz

Autor

Michal Šula

18. decembra 2023

Nahliadnite do digitalizácie procesov v XXXLutz s pomocou nášho softwaru.

XXXLutz, druhý najväčší predajca nábytku na svete, je niečo viac než len obchodník. Jeho ikonická červená stolička, ktorá sa stala súčasťou firemnej identity od roku 2004, je dnes rozpoznateľným symbolom po celej Európe. Skupina XXXLutz prevádzkuje viac než 350 domov nábytku v 13 krajinách a zamestnáva cez 25 000 osôb. Tento gigant, ktorého počiatky sa datujú do polovice 20. storočia ako malá remeselná dielňa, dnes dosahuje mnohomiliardových obratov a neustále rozširuje svoju pôsobnosť nielen v kamenných predajniach, ale aj v online prostredí.


Čo XXXLutz potrebovalo?

S narastajúcou zložitosťou svojho podnikania stála firma pred výzvou: ako efektívne zvládať správu inventáru zariadení a dokumentácie naprieč svojou rozsiahlou sieťou predajní. Kľúčovou požiadavkou bolo získať kontrolu nad procesmi plánovanej údržby, vykonávaním revízií, a tiež nad komplexnou evidenciou budov a zariadení. Táto potreba bola nevyhnutná pre udržanie plynulého chodu všetkých obchodov a zabezpečenie, že podnik spĺňa všetky regulačné požiadavky a štandardy.


Prečo sa XXXLutz rozhodol pre INSIO?

XXXLutz hľadal riešenie, ktoré by ponúklo centralizovanú správu dokumentov, zariadení, ako aj platformu podporujúcu efektívnu komunikáciu a workflow medzi predajňami. INSIO ponúklo online riešenie, ktoré splnilo všetky tieto požiadavky, a navyše bolo schopné poskytnúť prispôsobené notifikácie a plánovanie údržby.


Aplikácia umožnila spravovať online cez 2 000 zariadení v niekoľkých predajniach v Česku a na Slovensku, čím výrazne zjednodušila evidenciu dokumentov a umožnila jednotlivým obchodom ľahký online prístup k svojim dokumentom.


Výhody a výsledky

Pripojenie aplikácie INSIO prinieslo do XXXLutz množstvo výhod:


Efektívnejšia správa dokumentov: INSIO revolučne zmenilo spôsob správy a archivácie dokumentov u XXXLutz, ponúkajúc priamy a rýchly prístup k dôležitým informáciám a značne zlepšujúc možnosti ich auditu.


Plánovanie údržby: Implementácia presného systému plánovania údržby a revízií v súlade s vyhláškami ČSN priniesla významné zníženie rizika pokút za nesplnenie regulačných termínov, zatiaľ čo zvýšila spoľahlivosť a efektivitu správy takmer 2 000 zariadení.


Zlepšená komunikácia: Vďaka online riešeniu sa zamestnancom podarilo efektívnejšie komunikovať medzi tímami v rámci jednotlivých predajní.


Prispôsobené role a pracovné postupy: Prehľadné riešenie pre správu úloh a opráv, kde každý zamestnanec má prístup len k relevantným informáciám a úlohám, vrátane automatických notifikácií pred plánovanými revíziami, čím predchádza možným pokutám za nesplnenie zákonných lehôt.


Dopad zavedenia INSIO na efektivitu údržby v XXXLutz

„Systém INSIO prispel k dodržiavaniu termínov revízií a zjednodušil evidenciu potrebných dokumentov. Veľkou pomocou je on-line prístup jednotlivým obchodným domom k ich dokladom.“

Peter Chodera

Správa budov CZ/SK/PL 

Priebeh cesty XXXLutz

Prechod od papierových systémov a elektronických tabuliek smerom k jednotnému online systému má značný dopad na efektivitu a produktivitu podniku. V dnešnej dobe, keď je digitalizácia dostupnejšia než kedykoľvek predtým, umožňuje technologický rozvoj a široký výber riešení firmám značne optimalizovať svoje operácie s minimálnou investíciou a okamžitým nasadením.


Vzhľadom na neustále rastúci objem údajov môže byť lokalizácia kľúčových dokumentov medzi kopami papierov alebo v neprehľadných digitálnych tabuľkách ťažká. Systémovo usporiadané a ľahko dostupné informácie v online prostredí však odstraňujú potrebu frustrujúceho a časovo náročného prehľadávania.


Firmy všetkých veľkostí majú možnosť úspešne adaptovať online riešenie. Tento krok potvrdzuje, že vhodne zvolené nástroje spolu s ochotou k premenám môžu otvoriť dvere k zlepšeniu. Digitalizácia sa tak stáva zásadným prvkom pre zmenu firemných procesov, čo predstavuje kľúčový krok na ceste k efektívnejšej a produktívnejšej budúcnosti.

Ďalšie články

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize