Efektivizácia pracovných procesov v účtovníctve: Ako na to?

Efektivizácia pracovných procesov v účtovníctve: Ako na to?

Efektivizácia pracovných procesov v účtovníctve: Ako na to?

Pracovné procesy v účtovníctve

Digitalizácia

Efektivizácia pracovných procesov v účtovníctve: Ako na to?

Autor

Veronika Zemanová

24. mája 2024

Účtovníctvo je kľúčové pre každú firmu, môže byť ale zložité a časovo náročné. Čo ak digitalizácia môže tieto procesy zjednodušiť?

Problematika tradičného účtovníctva

Účtovné oddelenie sa neustále stretáva s mnohými výzvami. Dlhé spracovanie faktúr, komplikovaná správa zmlúv, chyby vedenia účtovných kníh a nezrovnalosti v skladovom hospodárstve sú len niektoré z nich. Každá z týchto oblastí vyžaduje dôkladnú pozornosť a správne spracovanie, aby bola zabezpečená finančná presnosť a dodržiavanie regulačných štandardov. Správne spracovanie faktúr zahŕňa nielen ich záznam a úhradu, ale tiež sledovanie toku peňazí a správu vzťahov s dodávateľmi.


 • Spracovanie faktúr je časovo náročné a náchylné na chyby, čo vyplýva z nutnosti spracovať veľké množstvo faktúr, vrátane ich príjmu, overenia, zaúčtovania a archivácie. 

 • Správa zmlúv vyžaduje dôsledné sledovanie a obnovu zmluvných termínov.

 • Chyby v účtovných knihách môžu viesť k finančným nezrovnalostiam, čo núti firmu sledovať, či má dostatok peňazí pre svoje operácie.

 • Skladové hospodárstvo prináša výzvy spojené so správnou evidenciou a prehľadom zásob a pravidelné vykonávanie inventúr je nevyhnutné pre správne vedenie účtovníctva.

 • Dodržiavanie regulačných štandardov zahŕňa neustále aktualizácie a dodržiavanie predpisov.

 • Vzťahy s dodávateľmi vyžadujú efektívny management a rýchlu komunikáciu.


Výhody digitalizácie v účtovníctve

Digitalizácia zasahuje do všetkých aspektov podnikania, a účtovníctvo nie je výnimkou. Moderné digitálne nástroje ponúkajú efektívnejšie spôsoby spracovania a správy účtovných dát, čo vedie k významnému zníženiu administratívy a eliminácii papierovania. To šetrí čas a znižuje pravdepodobnosť chýb, ktoré môžu vyplývať z manuálneho spracovania.


INSIO mení hru

INSIO nie je účtovný software; je to robustná platforma, ktorá integruje rôzne podnikové procesy a uľahčuje prácu účtovného oddelenia. Vďaka schopnosti napojiť sa na rôzne účtovné a ERP systémy, umožňuje automatizáciu mnohých operácií, ktoré by inak vyžadovali manuálne prácu.


Predstavte si situáciu:

Dostávate faktúry v papierovej forme a musíte ich ručne zapisovať do systému. INSIO tento proces zrýchľuje vďaka skenovaniu a nahrávaniu faktúr priamo do systému, kde sú automaticky spracované a pripravené na schválenie alebo úhradu.


Kľúčové vlastnosti systému INSIO: 


 • Automatizácia a integrácia: Možnosť napojenia na rôzne účtovné systémy, ako sú SAP a MS Dynamics, to minimalizuje potrebu manuálneho prepisovania dát. Funkcia automatického vyťažovania dát z faktúr až na úroveň položiek, párovania s objednávkami či zmluvami a ich prenos do účtovného systému.


 • Centralizovaná správa zmlúv a objednávok: Ukladanie všetkých zmlúv a objednávok v online prostredí na jednom mieste, čo zjednodušuje prístup a správu. Schvaľovacie procesy možno nastaviť podľa firemných politík.


 • Evidencia majetku: Sledovanie firemného majetku a zásob s aktuálnymi informáciami o stave a hodnote majetku.


 • Reporting a dashboards: Pokročilé možnosti reportingu a vizualizácie dát, ktoré umožňujú účtovníkom a finančným manažérom efektívne sledovať a analyzovať finančnú výkonnosť firmy v reálnom čase.


 • Mobilná aplikácia: Umožňuje účtovníkom efektívne pracovať odkiaľkoľvek, využívajúc technológie ako GPS, NFC, QR kódy alebo čiarové kódy pre ideálnu prácu v teréne.


 • Schvaľovacie procesy: Zjednodušuje proces schvaľovania faktúr a poskytuje úplný prehľad o všetkých faktúrach a stave ich spracovania pre lepšiu kontrolu nad financiami.


 • Bezpečnosť: Digitálny obežný dokumentov znižuje potrebu papierových záznamov a zabezpečuje bezpečnosť údajov s certifikáciou ISO 27001, podporuje zelené a udržateľné podnikové procesy.


 • Merateľné výsledky s INSIO: Užívatelia hlásia až 65% úsporu času svojich účtovníkov, spolu s možnosťou spracovať viac ako 1200 faktúr za deň.


Spokojní Klienti a Referencie

Firmy ako UNION poisťovňa a Heimstaden hlásia významné zlepšenie efektivity a zníženie nákladov. Systém im skrátil čas potrebný na schválenie faktúr až o 35 % a každý zamestnanec ušetril priemerné 9 hodín práce mesačne.


Zhrnutie

Účinnosť účtovných procesov nie je len o úsporách času a nákladov. Je to o prevzatí kontroly nad firemnými procesmi, zabezpečení flexibility v každodenných úlohách a umožnení vášmu tímu pracovať múdrejšie, nie ťažšie.


Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže INSIO pomôcť vašej firme? Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku alebo nás kontaktujte.

Pracovné procesy v účtovníctve

Digitalizácia

Efektivizácia pracovných procesov v účtovníctve: Ako na to?

Autor

Veronika Zemanová

24. mája 2024

Účtovníctvo je kľúčové pre každú firmu, môže byť ale zložité a časovo náročné. Čo ak digitalizácia môže tieto procesy zjednodušiť?

Problematika tradičného účtovníctva

Účtovné oddelenie sa neustále stretáva s mnohými výzvami. Dlhé spracovanie faktúr, komplikovaná správa zmlúv, chyby vedenia účtovných kníh a nezrovnalosti v skladovom hospodárstve sú len niektoré z nich. Každá z týchto oblastí vyžaduje dôkladnú pozornosť a správne spracovanie, aby bola zabezpečená finančná presnosť a dodržiavanie regulačných štandardov. Správne spracovanie faktúr zahŕňa nielen ich záznam a úhradu, ale tiež sledovanie toku peňazí a správu vzťahov s dodávateľmi.


 • Spracovanie faktúr je časovo náročné a náchylné na chyby, čo vyplýva z nutnosti spracovať veľké množstvo faktúr, vrátane ich príjmu, overenia, zaúčtovania a archivácie. 

 • Správa zmlúv vyžaduje dôsledné sledovanie a obnovu zmluvných termínov.

 • Chyby v účtovných knihách môžu viesť k finančným nezrovnalostiam, čo núti firmu sledovať, či má dostatok peňazí pre svoje operácie.

 • Skladové hospodárstvo prináša výzvy spojené so správnou evidenciou a prehľadom zásob a pravidelné vykonávanie inventúr je nevyhnutné pre správne vedenie účtovníctva.

 • Dodržiavanie regulačných štandardov zahŕňa neustále aktualizácie a dodržiavanie predpisov.

 • Vzťahy s dodávateľmi vyžadujú efektívny management a rýchlu komunikáciu.


Výhody digitalizácie v účtovníctve

Digitalizácia zasahuje do všetkých aspektov podnikania, a účtovníctvo nie je výnimkou. Moderné digitálne nástroje ponúkajú efektívnejšie spôsoby spracovania a správy účtovných dát, čo vedie k významnému zníženiu administratívy a eliminácii papierovania. To šetrí čas a znižuje pravdepodobnosť chýb, ktoré môžu vyplývať z manuálneho spracovania.


INSIO mení hru

INSIO nie je účtovný software; je to robustná platforma, ktorá integruje rôzne podnikové procesy a uľahčuje prácu účtovného oddelenia. Vďaka schopnosti napojiť sa na rôzne účtovné a ERP systémy, umožňuje automatizáciu mnohých operácií, ktoré by inak vyžadovali manuálne prácu.


Predstavte si situáciu:

Dostávate faktúry v papierovej forme a musíte ich ručne zapisovať do systému. INSIO tento proces zrýchľuje vďaka skenovaniu a nahrávaniu faktúr priamo do systému, kde sú automaticky spracované a pripravené na schválenie alebo úhradu.


Kľúčové vlastnosti systému INSIO: 


 • Automatizácia a integrácia: Možnosť napojenia na rôzne účtovné systémy, ako sú SAP a MS Dynamics, to minimalizuje potrebu manuálneho prepisovania dát. Funkcia automatického vyťažovania dát z faktúr až na úroveň položiek, párovania s objednávkami či zmluvami a ich prenos do účtovného systému.


 • Centralizovaná správa zmlúv a objednávok: Ukladanie všetkých zmlúv a objednávok v online prostredí na jednom mieste, čo zjednodušuje prístup a správu. Schvaľovacie procesy možno nastaviť podľa firemných politík.


 • Evidencia majetku: Sledovanie firemného majetku a zásob s aktuálnymi informáciami o stave a hodnote majetku.


 • Reporting a dashboards: Pokročilé možnosti reportingu a vizualizácie dát, ktoré umožňujú účtovníkom a finančným manažérom efektívne sledovať a analyzovať finančnú výkonnosť firmy v reálnom čase.


 • Mobilná aplikácia: Umožňuje účtovníkom efektívne pracovať odkiaľkoľvek, využívajúc technológie ako GPS, NFC, QR kódy alebo čiarové kódy pre ideálnu prácu v teréne.


 • Schvaľovacie procesy: Zjednodušuje proces schvaľovania faktúr a poskytuje úplný prehľad o všetkých faktúrach a stave ich spracovania pre lepšiu kontrolu nad financiami.


 • Bezpečnosť: Digitálny obežný dokumentov znižuje potrebu papierových záznamov a zabezpečuje bezpečnosť údajov s certifikáciou ISO 27001, podporuje zelené a udržateľné podnikové procesy.


 • Merateľné výsledky s INSIO: Užívatelia hlásia až 65% úsporu času svojich účtovníkov, spolu s možnosťou spracovať viac ako 1200 faktúr za deň.


Spokojní Klienti a Referencie

Firmy ako UNION poisťovňa a Heimstaden hlásia významné zlepšenie efektivity a zníženie nákladov. Systém im skrátil čas potrebný na schválenie faktúr až o 35 % a každý zamestnanec ušetril priemerné 9 hodín práce mesačne.


Zhrnutie

Účinnosť účtovných procesov nie je len o úsporách času a nákladov. Je to o prevzatí kontroly nad firemnými procesmi, zabezpečení flexibility v každodenných úlohách a umožnení vášmu tímu pracovať múdrejšie, nie ťažšie.


Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže INSIO pomôcť vašej firme? Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku alebo nás kontaktujte.

Pracovné procesy v účtovníctve

Digitalizácia

Efektivizácia pracovných procesov v účtovníctve: Ako na to?

Autor

Veronika Zemanová

24. mája 2024

Účtovníctvo je kľúčové pre každú firmu, môže byť ale zložité a časovo náročné. Čo ak digitalizácia môže tieto procesy zjednodušiť?

Problematika tradičného účtovníctva

Účtovné oddelenie sa neustále stretáva s mnohými výzvami. Dlhé spracovanie faktúr, komplikovaná správa zmlúv, chyby vedenia účtovných kníh a nezrovnalosti v skladovom hospodárstve sú len niektoré z nich. Každá z týchto oblastí vyžaduje dôkladnú pozornosť a správne spracovanie, aby bola zabezpečená finančná presnosť a dodržiavanie regulačných štandardov. Správne spracovanie faktúr zahŕňa nielen ich záznam a úhradu, ale tiež sledovanie toku peňazí a správu vzťahov s dodávateľmi.


 • Spracovanie faktúr je časovo náročné a náchylné na chyby, čo vyplýva z nutnosti spracovať veľké množstvo faktúr, vrátane ich príjmu, overenia, zaúčtovania a archivácie. 

 • Správa zmlúv vyžaduje dôsledné sledovanie a obnovu zmluvných termínov.

 • Chyby v účtovných knihách môžu viesť k finančným nezrovnalostiam, čo núti firmu sledovať, či má dostatok peňazí pre svoje operácie.

 • Skladové hospodárstvo prináša výzvy spojené so správnou evidenciou a prehľadom zásob a pravidelné vykonávanie inventúr je nevyhnutné pre správne vedenie účtovníctva.

 • Dodržiavanie regulačných štandardov zahŕňa neustále aktualizácie a dodržiavanie predpisov.

 • Vzťahy s dodávateľmi vyžadujú efektívny management a rýchlu komunikáciu.


Výhody digitalizácie v účtovníctve

Digitalizácia zasahuje do všetkých aspektov podnikania, a účtovníctvo nie je výnimkou. Moderné digitálne nástroje ponúkajú efektívnejšie spôsoby spracovania a správy účtovných dát, čo vedie k významnému zníženiu administratívy a eliminácii papierovania. To šetrí čas a znižuje pravdepodobnosť chýb, ktoré môžu vyplývať z manuálneho spracovania.


INSIO mení hru

INSIO nie je účtovný software; je to robustná platforma, ktorá integruje rôzne podnikové procesy a uľahčuje prácu účtovného oddelenia. Vďaka schopnosti napojiť sa na rôzne účtovné a ERP systémy, umožňuje automatizáciu mnohých operácií, ktoré by inak vyžadovali manuálne prácu.


Predstavte si situáciu:

Dostávate faktúry v papierovej forme a musíte ich ručne zapisovať do systému. INSIO tento proces zrýchľuje vďaka skenovaniu a nahrávaniu faktúr priamo do systému, kde sú automaticky spracované a pripravené na schválenie alebo úhradu.


Kľúčové vlastnosti systému INSIO: 


 • Automatizácia a integrácia: Možnosť napojenia na rôzne účtovné systémy, ako sú SAP a MS Dynamics, to minimalizuje potrebu manuálneho prepisovania dát. Funkcia automatického vyťažovania dát z faktúr až na úroveň položiek, párovania s objednávkami či zmluvami a ich prenos do účtovného systému.


 • Centralizovaná správa zmlúv a objednávok: Ukladanie všetkých zmlúv a objednávok v online prostredí na jednom mieste, čo zjednodušuje prístup a správu. Schvaľovacie procesy možno nastaviť podľa firemných politík.


 • Evidencia majetku: Sledovanie firemného majetku a zásob s aktuálnymi informáciami o stave a hodnote majetku.


 • Reporting a dashboards: Pokročilé možnosti reportingu a vizualizácie dát, ktoré umožňujú účtovníkom a finančným manažérom efektívne sledovať a analyzovať finančnú výkonnosť firmy v reálnom čase.


 • Mobilná aplikácia: Umožňuje účtovníkom efektívne pracovať odkiaľkoľvek, využívajúc technológie ako GPS, NFC, QR kódy alebo čiarové kódy pre ideálnu prácu v teréne.


 • Schvaľovacie procesy: Zjednodušuje proces schvaľovania faktúr a poskytuje úplný prehľad o všetkých faktúrach a stave ich spracovania pre lepšiu kontrolu nad financiami.


 • Bezpečnosť: Digitálny obežný dokumentov znižuje potrebu papierových záznamov a zabezpečuje bezpečnosť údajov s certifikáciou ISO 27001, podporuje zelené a udržateľné podnikové procesy.


 • Merateľné výsledky s INSIO: Užívatelia hlásia až 65% úsporu času svojich účtovníkov, spolu s možnosťou spracovať viac ako 1200 faktúr za deň.


Spokojní Klienti a Referencie

Firmy ako UNION poisťovňa a Heimstaden hlásia významné zlepšenie efektivity a zníženie nákladov. Systém im skrátil čas potrebný na schválenie faktúr až o 35 % a každý zamestnanec ušetril priemerné 9 hodín práce mesačne.


Zhrnutie

Účinnosť účtovných procesov nie je len o úsporách času a nákladov. Je to o prevzatí kontroly nad firemnými procesmi, zabezpečení flexibility v každodenných úlohách a umožnení vášmu tímu pracovať múdrejšie, nie ťažšie.


Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako môže INSIO pomôcť vašej firme? Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku alebo nás kontaktujte.

Ďalšie články

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize