Cestovné príkazy v roku 2024 - Kompletný sprievodca

Cestovné príkazy v roku 2024 - Kompletný sprievodca

Cestovné príkazy v roku 2024 - Kompletný sprievodca

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Cestovné príkazy

Cestovné príkazy v roku 2024 - Kompletný sprievodca

Autor

Veronika Zemanová

5. januára 2024

Zabudnite na stratené papierové doklady a zložité výpočty náhrad za služobné cesty!

Prečo digitálne?

Cestovné príkazy sú nevyhnutnou súčasťou firmy, umožňujú evidenciu a úhradu nákladov spojených so služobnými cestami. V dobe, keď papierovanie ustupuje efektívnosti online riešení, digitalizácia cestovných príkazov prináša revolúciu v rýchlosti, presnosti a dostupnosti týchto dôležitých dokumentov.


Namiesto vyplňovania formulárov ceruzkou a kalkuláciou výdavkov na papieri môžete mať online systém na automatické výpočty, elektronické schvaľovanie, archiváciu a reporty. Táto digitalizácia nielen zjednodušuje procesy, ale tiež poskytuje lepší prehľad o nákladoch a uľahčuje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek.


Výhody digitalizácie:

 • Efektivita: Jednoduché vyplnenie a schvaľovanie príkazov online šetrí čas a zbaví vás papierovania.

 • Presnosť: Automatizované výpočty eliminujú riziko chýb.

 • Dostupnosť: Informácie sú dostupné odkiaľkoľvek a umožňujú správu cestovných príkazov na diaľku.

 • Ekológia: Nízka spotreba papiera je správnym krokom k ochrane životného prostredia.


Legislatíva a požiadavky v roku 2024

V roku 2024 sa legislatíva v oblasti cestovných príkazov sprísnila. Súvisiace právne rámce tak reflektujú potrebu transparentnosti a digitálnej integrácie v obchodných procesoch. 

Firmy majú povinnosť zabezpečiť splnenie týchto požiadaviek:

Elektronická archivácia: Aktuálne predpisy vyžadujú, aby firmy archivovali cestovné príkazy a súvisiace dokumenty elektronicky po dobu minimálne desiatich rokov.

Ochrana osobných údajov: Všetky informácie musia byť spracované a uchovávané v súlade s GDPR a ďalšími predpismi o ochrane údajov.

Transparentnosť a dôkazné bremeno: V prípade auditu musí firma dokázať účelnosť a nevyhnutnosť týchto výdavkov.


V tomto meniacom sa legislatívnom prostredí prichádza INSIO s pokročilým riešením, ktoré eliminuje potrebu osobne sa trápiť nariadeniami. Už nemusíte tráviť hodiny sledovaním zmien v sadzbách, pásmach, kategóriách a intervaloch, ktoré sú navyše rôzne v závislosti od lokality. Vďaka automatickému sledovaniu legislatívnych zmien zostanete vždy o krok vpred.


Čo ponúka produkt INSIO Cestovné príkazy

Komplexný balíček premení vaše rutinné úlohy na plynulé a bezproblémové procesy
a prostredníctvom jedného intuitívneho rozhrania vám umožní jednoduché vytváranie, schvaľovanie a archiváciu cestovných príkazov. Automatizácia výpočtov, integrované schvaľovacie procesy, prehľady o nákladoch a ponuka pokročilých funkcií zabezpečí dodržiavanie legislatívnych požiadaviek.


INSIO prináša množstvo výhod:

 • Zníženie administratívy: Eliminuje ľudské chyby a uľahčuje správu náhrad.

 • Okamžitá dostupnosť: Prístup k údajom a reportom z akéhokoľvek miesta a zariadenia.

 • Súlad s legislatívou: Zabezpečenie, že vaša firma vždy spĺňa najnovšie právne požiadavky.

 • Bezpečnosť a ochrana údajov: Údaje sú bezpečne uložené v súlade s GDPR a ďalšími reguláciami.

 • Zníženie nákladov: Minimalizácia administratívnych a papierových nákladov.

 

Príklad z praxe:

Distribučná spoločnosť sa potýkala s vysokými nákladmi a časovou náročnosťou spojenou s papierovým spracovaním cestovných príkazov. Proces schvaľovania bol pomalý a často spôsoboval oneskorenia v úhradách zamestnancom, strácali sa doklady a neexistovali reporty.


Po zavedení INSIO došlo k radikálnej zmene


Zjednodušenie procesov znížilo čas potrebný na spracovanie cestovných príkazov z niekoľkých hodín na niekoľko minút.

Prehľady všetkých ciest zjednodušili úhrady a finančné reporting. Vedúci mali lepší prehľad o cestách zamestnancov a nákladoch.

Mobilný prístup umožnil zamestnancom podávať a sledovať svoje cestovné príkazy odkiaľkoľvek.


Výsledkom bolo zníženie administratívnej záťaže, spokojnosť zamestnancov vďaka rýchlejšiemu vyplácaniu náhrad a zlepšenie efektivity firemných procesov. Distribučná spoločnosť tiež zaznamenala zníženie nákladov spojených s administratívou, čo prispelo k lepšiemu fungovaniu firmy.


Pripravte sa na budúcnosť s INSIO

V období digitalizácie a hľadania efektívnejších spôsobov práce je prechod k online cestovným príkazom správnym krokom pre každú modernú firmu. INSIO ponúka riešenie, ktoré uľahčuje správu cestovných príkazov a zaručuje dodržiavanie aktuálnych legislatívnych predpisov. Prechodom na digitálne cestovné príkazy INSIO môžete zvýšiť spokojnosť vašich zamestnancov a otvoriť dvere novým možnostiam pre vašu firmu. 


Najnovšie inovácie a trendy tvoria neodmysliteľnú budúcnosť každej spoločnosti, a vízia INSIO mieri ešte ďalej - bezpapierová kancelária a zautomatizované procesy tak, aby sa zamestnanci mohli sústrediť len na to dôležité a neopakovali rutinné činnosti.

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Cestovné príkazy

Cestovné príkazy v roku 2024 - Kompletný sprievodca

Autor

Veronika Zemanová

5. januára 2024

Zabudnite na stratené papierové doklady a zložité výpočty náhrad za služobné cesty!

Prečo digitálne?

Cestovné príkazy sú nevyhnutnou súčasťou firmy, umožňujú evidenciu a úhradu nákladov spojených so služobnými cestami. V dobe, keď papierovanie ustupuje efektívnosti online riešení, digitalizácia cestovných príkazov prináša revolúciu v rýchlosti, presnosti a dostupnosti týchto dôležitých dokumentov.


Namiesto vyplňovania formulárov ceruzkou a kalkuláciou výdavkov na papieri môžete mať online systém na automatické výpočty, elektronické schvaľovanie, archiváciu a reporty. Táto digitalizácia nielen zjednodušuje procesy, ale tiež poskytuje lepší prehľad o nákladoch a uľahčuje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek.


Výhody digitalizácie:

 • Efektivita: Jednoduché vyplnenie a schvaľovanie príkazov online šetrí čas a zbaví vás papierovania.

 • Presnosť: Automatizované výpočty eliminujú riziko chýb.

 • Dostupnosť: Informácie sú dostupné odkiaľkoľvek a umožňujú správu cestovných príkazov na diaľku.

 • Ekológia: Nízka spotreba papiera je správnym krokom k ochrane životného prostredia.


Legislatíva a požiadavky v roku 2024

V roku 2024 sa legislatíva v oblasti cestovných príkazov sprísnila. Súvisiace právne rámce tak reflektujú potrebu transparentnosti a digitálnej integrácie v obchodných procesoch. 

Firmy majú povinnosť zabezpečiť splnenie týchto požiadaviek:

Elektronická archivácia: Aktuálne predpisy vyžadujú, aby firmy archivovali cestovné príkazy a súvisiace dokumenty elektronicky po dobu minimálne desiatich rokov.

Ochrana osobných údajov: Všetky informácie musia byť spracované a uchovávané v súlade s GDPR a ďalšími predpismi o ochrane údajov.

Transparentnosť a dôkazné bremeno: V prípade auditu musí firma dokázať účelnosť a nevyhnutnosť týchto výdavkov.


V tomto meniacom sa legislatívnom prostredí prichádza INSIO s pokročilým riešením, ktoré eliminuje potrebu osobne sa trápiť nariadeniami. Už nemusíte tráviť hodiny sledovaním zmien v sadzbách, pásmach, kategóriách a intervaloch, ktoré sú navyše rôzne v závislosti od lokality. Vďaka automatickému sledovaniu legislatívnych zmien zostanete vždy o krok vpred.


Čo ponúka produkt INSIO Cestovné príkazy

Komplexný balíček premení vaše rutinné úlohy na plynulé a bezproblémové procesy
a prostredníctvom jedného intuitívneho rozhrania vám umožní jednoduché vytváranie, schvaľovanie a archiváciu cestovných príkazov. Automatizácia výpočtov, integrované schvaľovacie procesy, prehľady o nákladoch a ponuka pokročilých funkcií zabezpečí dodržiavanie legislatívnych požiadaviek.


INSIO prináša množstvo výhod:

 • Zníženie administratívy: Eliminuje ľudské chyby a uľahčuje správu náhrad.

 • Okamžitá dostupnosť: Prístup k údajom a reportom z akéhokoľvek miesta a zariadenia.

 • Súlad s legislatívou: Zabezpečenie, že vaša firma vždy spĺňa najnovšie právne požiadavky.

 • Bezpečnosť a ochrana údajov: Údaje sú bezpečne uložené v súlade s GDPR a ďalšími reguláciami.

 • Zníženie nákladov: Minimalizácia administratívnych a papierových nákladov.

 

Príklad z praxe:

Distribučná spoločnosť sa potýkala s vysokými nákladmi a časovou náročnosťou spojenou s papierovým spracovaním cestovných príkazov. Proces schvaľovania bol pomalý a často spôsoboval oneskorenia v úhradách zamestnancom, strácali sa doklady a neexistovali reporty.


Po zavedení INSIO došlo k radikálnej zmene


Zjednodušenie procesov znížilo čas potrebný na spracovanie cestovných príkazov z niekoľkých hodín na niekoľko minút.

Prehľady všetkých ciest zjednodušili úhrady a finančné reporting. Vedúci mali lepší prehľad o cestách zamestnancov a nákladoch.

Mobilný prístup umožnil zamestnancom podávať a sledovať svoje cestovné príkazy odkiaľkoľvek.


Výsledkom bolo zníženie administratívnej záťaže, spokojnosť zamestnancov vďaka rýchlejšiemu vyplácaniu náhrad a zlepšenie efektivity firemných procesov. Distribučná spoločnosť tiež zaznamenala zníženie nákladov spojených s administratívou, čo prispelo k lepšiemu fungovaniu firmy.


Pripravte sa na budúcnosť s INSIO

V období digitalizácie a hľadania efektívnejších spôsobov práce je prechod k online cestovným príkazom správnym krokom pre každú modernú firmu. INSIO ponúka riešenie, ktoré uľahčuje správu cestovných príkazov a zaručuje dodržiavanie aktuálnych legislatívnych predpisov. Prechodom na digitálne cestovné príkazy INSIO môžete zvýšiť spokojnosť vašich zamestnancov a otvoriť dvere novým možnostiam pre vašu firmu. 


Najnovšie inovácie a trendy tvoria neodmysliteľnú budúcnosť každej spoločnosti, a vízia INSIO mieri ešte ďalej - bezpapierová kancelária a zautomatizované procesy tak, aby sa zamestnanci mohli sústrediť len na to dôležité a neopakovali rutinné činnosti.

Cestovní příkazy v roce 2024 - Kompletní průvodce

Cestovné príkazy

Cestovné príkazy v roku 2024 - Kompletný sprievodca

Autor

Veronika Zemanová

5. januára 2024

Zabudnite na stratené papierové doklady a zložité výpočty náhrad za služobné cesty!

Prečo digitálne?

Cestovné príkazy sú nevyhnutnou súčasťou firmy, umožňujú evidenciu a úhradu nákladov spojených so služobnými cestami. V dobe, keď papierovanie ustupuje efektívnosti online riešení, digitalizácia cestovných príkazov prináša revolúciu v rýchlosti, presnosti a dostupnosti týchto dôležitých dokumentov.


Namiesto vyplňovania formulárov ceruzkou a kalkuláciou výdavkov na papieri môžete mať online systém na automatické výpočty, elektronické schvaľovanie, archiváciu a reporty. Táto digitalizácia nielen zjednodušuje procesy, ale tiež poskytuje lepší prehľad o nákladoch a uľahčuje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek.


Výhody digitalizácie:

 • Efektivita: Jednoduché vyplnenie a schvaľovanie príkazov online šetrí čas a zbaví vás papierovania.

 • Presnosť: Automatizované výpočty eliminujú riziko chýb.

 • Dostupnosť: Informácie sú dostupné odkiaľkoľvek a umožňujú správu cestovných príkazov na diaľku.

 • Ekológia: Nízka spotreba papiera je správnym krokom k ochrane životného prostredia.


Legislatíva a požiadavky v roku 2024

V roku 2024 sa legislatíva v oblasti cestovných príkazov sprísnila. Súvisiace právne rámce tak reflektujú potrebu transparentnosti a digitálnej integrácie v obchodných procesoch. 

Firmy majú povinnosť zabezpečiť splnenie týchto požiadaviek:

Elektronická archivácia: Aktuálne predpisy vyžadujú, aby firmy archivovali cestovné príkazy a súvisiace dokumenty elektronicky po dobu minimálne desiatich rokov.

Ochrana osobných údajov: Všetky informácie musia byť spracované a uchovávané v súlade s GDPR a ďalšími predpismi o ochrane údajov.

Transparentnosť a dôkazné bremeno: V prípade auditu musí firma dokázať účelnosť a nevyhnutnosť týchto výdavkov.


V tomto meniacom sa legislatívnom prostredí prichádza INSIO s pokročilým riešením, ktoré eliminuje potrebu osobne sa trápiť nariadeniami. Už nemusíte tráviť hodiny sledovaním zmien v sadzbách, pásmach, kategóriách a intervaloch, ktoré sú navyše rôzne v závislosti od lokality. Vďaka automatickému sledovaniu legislatívnych zmien zostanete vždy o krok vpred.


Čo ponúka produkt INSIO Cestovné príkazy

Komplexný balíček premení vaše rutinné úlohy na plynulé a bezproblémové procesy
a prostredníctvom jedného intuitívneho rozhrania vám umožní jednoduché vytváranie, schvaľovanie a archiváciu cestovných príkazov. Automatizácia výpočtov, integrované schvaľovacie procesy, prehľady o nákladoch a ponuka pokročilých funkcií zabezpečí dodržiavanie legislatívnych požiadaviek.


INSIO prináša množstvo výhod:

 • Zníženie administratívy: Eliminuje ľudské chyby a uľahčuje správu náhrad.

 • Okamžitá dostupnosť: Prístup k údajom a reportom z akéhokoľvek miesta a zariadenia.

 • Súlad s legislatívou: Zabezpečenie, že vaša firma vždy spĺňa najnovšie právne požiadavky.

 • Bezpečnosť a ochrana údajov: Údaje sú bezpečne uložené v súlade s GDPR a ďalšími reguláciami.

 • Zníženie nákladov: Minimalizácia administratívnych a papierových nákladov.

 

Príklad z praxe:

Distribučná spoločnosť sa potýkala s vysokými nákladmi a časovou náročnosťou spojenou s papierovým spracovaním cestovných príkazov. Proces schvaľovania bol pomalý a často spôsoboval oneskorenia v úhradách zamestnancom, strácali sa doklady a neexistovali reporty.


Po zavedení INSIO došlo k radikálnej zmene


Zjednodušenie procesov znížilo čas potrebný na spracovanie cestovných príkazov z niekoľkých hodín na niekoľko minút.

Prehľady všetkých ciest zjednodušili úhrady a finančné reporting. Vedúci mali lepší prehľad o cestách zamestnancov a nákladoch.

Mobilný prístup umožnil zamestnancom podávať a sledovať svoje cestovné príkazy odkiaľkoľvek.


Výsledkom bolo zníženie administratívnej záťaže, spokojnosť zamestnancov vďaka rýchlejšiemu vyplácaniu náhrad a zlepšenie efektivity firemných procesov. Distribučná spoločnosť tiež zaznamenala zníženie nákladov spojených s administratívou, čo prispelo k lepšiemu fungovaniu firmy.


Pripravte sa na budúcnosť s INSIO

V období digitalizácie a hľadania efektívnejších spôsobov práce je prechod k online cestovným príkazom správnym krokom pre každú modernú firmu. INSIO ponúka riešenie, ktoré uľahčuje správu cestovných príkazov a zaručuje dodržiavanie aktuálnych legislatívnych predpisov. Prechodom na digitálne cestovné príkazy INSIO môžete zvýšiť spokojnosť vašich zamestnancov a otvoriť dvere novým možnostiam pre vašu firmu. 


Najnovšie inovácie a trendy tvoria neodmysliteľnú budúcnosť každej spoločnosti, a vízia INSIO mieri ešte ďalej - bezpapierová kancelária a zautomatizované procesy tak, aby sa zamestnanci mohli sústrediť len na to dôležité a neopakovali rutinné činnosti.

Ďalšie články

 • „Digitalizácia môže mať mnoho podôb. S tou od INSIO prevezmete nákupný proces do vlastných rúk.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • „INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu predajní v ČR a SR.“

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „Helpdesk od INSIO nám do firmy priniesol poriadok. Teraz s klientami komunikujeme efektívne a ich požiadavky riešime rýchlo a včas.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • „INSIO nám urýchlilo proces vyťažovania faktúr a vďaka viacstupňovému schvaľovaniu sme znížili chybovosť. Veľkým prínosom je pre nás jednoduchý prehľad o stave faktúr.“

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Digitalizácia môže mať mnoho podôb. S tou od INSIO prevezmete nákupný proces do vlastných rúk.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • „INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu predajní v ČR a SR.“

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „Helpdesk od INSIO nám do firmy priniesol poriadok. Teraz s klientami komunikujeme efektívne a ich požiadavky riešime rýchlo a včas.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • „INSIO nám urýchlilo proces vyťažovania faktúr a vďaka viacstupňovému schvaľovaniu sme znížili chybovosť. Veľkým prínosom je pre nás jednoduchý prehľad o stave faktúr.“

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Digitalizácia môže mať mnoho podôb. S tou od INSIO prevezmete nákupný proces do vlastných rúk.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • „INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu predajní v ČR a SR.“

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „Helpdesk od INSIO nám do firmy priniesol poriadok. Teraz s klientami komunikujeme efektívne a ich požiadavky riešime rýchlo a včas.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • „INSIO nám urýchlilo proces vyťažovania faktúr a vďaka viacstupňovému schvaľovaniu sme znížili chybovosť. Veľkým prínosom je pre nás jednoduchý prehľad o stave faktúr.“

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize