Rozdiel medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou

Rozdiel medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou

Rozdiel medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou

Rozdiel medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou

CAFM

Rozdiel medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou

Autor

Kristián Kudrhalt

21. mája 2024

Údržba zohráva zásadnú úlohu v rôznych typoch podnikov od výroby cez dopravu až po služby. Pristupovať k nej správne je však často výzva. 

Správne plánovanie údržby je nevyhnutelné pre akúkoľvek firmu, ktorá sa chce vyhnúť nepredvídaným výpadkom. Od výrobných a stavebných spoločností cez energetické podniky až po dopravné firmy. Či už ide o dodržiavanie termínov povinných kontrol a revízií, sledovanie opráv vašich zariadení, alebo prehľad nákladov na servis, je dôležité mať údržbu pod kontrolou.


Typy údržby:


 • Preventívna údržba

Preventívna údržba zahŕňa pravidelné kontroly a servisné zásahy vykonávané podľa pevne stanoveného harmonogramu. Cieľom je zabrániť vzniku problémov skôr, než k nim dôjde. Intervaly nemusia byť stanovené len podľa časového hľadiska, ale môžu byť tiež určené na základe prevádzkových hodín, počtu najazdených kilometrov, alebo pomocou dát získaných zo senzora či meracieho prístroja.


Zákonné predpisy často určujú minimálnu frekvenciu prehliadok pre určité typy zariadení, zatiaľ čo výrobcovia môžu v rámci záručných podmienok určovať ďalšie pravidelné kontroly. To znižuje riziko neplánovaných odstávok a náklady na náhle opravy.


 • Prediktívna údržba

Prediktívna údržba využíva najnovšie technológie, ako sú senzory, analýza dát a umelá inteligencia, aby predpovedali možné závady na základe monitoringu stavu zariadení v reálnom čase. Servis sa vykonáva len vtedy, keď je to skutočne potrebné. Týmto spôsobom sa šetrí náklady na diely a opravy, ktoré by inak boli vykonávané zbytočne často alebo v nesprávny čas.


Senzory monitorujú parametre, ako sú vibrácie, teplota a tlak. Ak systém deteguje neobvyklé signály, ako je napríklad náhly nárast teploty alebo vibrácií, automaticky upozorní údržbový tím na nutnosť zásahu.


 • Reaktívna údržba

Reaktívna údržba sa vykonáva až po vzniku poruchy alebo zlyhania zariadenia, na základe konkrétnych požiadaviek na opravy nahlásených používateľom – zamestnancom alebo klientom firmy. Tento typ údržby vyžaduje zásah technika priamo na mieste, a to až v okamihu, keď sa problém prejaví a je nahlásený. Hlavným nedostatkom reaktívnej údržby je, že v kritických prevádzkach môže spôsobiť nákladné prerušenie výroby, obmedzenie prevádzky, nebezpečenstvo v pracovnom prostredí a nespokojnosť zákazníkov.


Hoci je istý počet incidentov, ktoré vyžadujú reaktívnu údržbu, takmer nevyhnutný, organizácie sa všeobecne snažia ich počet aj priemernú dobu potrebnú na vyriešenie minimalizovať.


Aký prístup zvoliť?

Pri výbere stratégie údržby je dobré zvážiť špecifiká zariadenia, možné riziká, finančné limity a požiadavky na prevádzkovú spoľahlivosť. Pre kritické zariadenia, kde by zlyhanie malo vážne dôsledky, je vhodná preventívna alebo prediktívna údržba, ktorá minimalizuje riziko výpadku a zároveň umožňuje predpovedanie nákladov. Pre menej kritické systémy môže byť dostačujúca reaktívna údržba.


Nedostatočná údržba môže predstavovať významné prevádzkové riziko, vrátane možnosti havárií, ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví alebo majetku, odstávky výroby a vysoké pokuty. Naopak príliš častý servis môže byť zbytočne nákladný a môže preťažovať ako prevádzku, tak údržbový tím.


Čo ponúka INSIO?

INSIO prináša riešenie pre správu budov a zariadení, ktoré zjednodušuje plánovanie a sledovanie údržby z akéhokoľvek miesta. Vďaka funkciám ako je jednotná dokumentácia, automatizované plánovanie údržby, objektový pasport a integrácia CAD/BIM modelov, systém uľahčuje správu nehnuteľností a zabezpečuje prehľadnú archiváciu technických dokumentov. Softvér zabezpečuje dodržiavanie všetkých regulačných a zmluvných podmienok.


Údržba je nevyhnutná pre každé podnikanie závislé na technických zariadeniach. Pri výbere medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou by mali firmy zvážiť tak krátkodobé, ako aj dlhodobé náklady a výhody, rovnako ako špecifiká svojho priemyslu a zariadení.

Rozdiel medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou

CAFM

Rozdiel medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou

Autor

Kristián Kudrhalt

21. mája 2024

Údržba zohráva zásadnú úlohu v rôznych typoch podnikov od výroby cez dopravu až po služby. Pristupovať k nej správne je však často výzva. 

Správne plánovanie údržby je nevyhnutelné pre akúkoľvek firmu, ktorá sa chce vyhnúť nepredvídaným výpadkom. Od výrobných a stavebných spoločností cez energetické podniky až po dopravné firmy. Či už ide o dodržiavanie termínov povinných kontrol a revízií, sledovanie opráv vašich zariadení, alebo prehľad nákladov na servis, je dôležité mať údržbu pod kontrolou.


Typy údržby:


 • Preventívna údržba

Preventívna údržba zahŕňa pravidelné kontroly a servisné zásahy vykonávané podľa pevne stanoveného harmonogramu. Cieľom je zabrániť vzniku problémov skôr, než k nim dôjde. Intervaly nemusia byť stanovené len podľa časového hľadiska, ale môžu byť tiež určené na základe prevádzkových hodín, počtu najazdených kilometrov, alebo pomocou dát získaných zo senzora či meracieho prístroja.


Zákonné predpisy často určujú minimálnu frekvenciu prehliadok pre určité typy zariadení, zatiaľ čo výrobcovia môžu v rámci záručných podmienok určovať ďalšie pravidelné kontroly. To znižuje riziko neplánovaných odstávok a náklady na náhle opravy.


 • Prediktívna údržba

Prediktívna údržba využíva najnovšie technológie, ako sú senzory, analýza dát a umelá inteligencia, aby predpovedali možné závady na základe monitoringu stavu zariadení v reálnom čase. Servis sa vykonáva len vtedy, keď je to skutočne potrebné. Týmto spôsobom sa šetrí náklady na diely a opravy, ktoré by inak boli vykonávané zbytočne často alebo v nesprávny čas.


Senzory monitorujú parametre, ako sú vibrácie, teplota a tlak. Ak systém deteguje neobvyklé signály, ako je napríklad náhly nárast teploty alebo vibrácií, automaticky upozorní údržbový tím na nutnosť zásahu.


 • Reaktívna údržba

Reaktívna údržba sa vykonáva až po vzniku poruchy alebo zlyhania zariadenia, na základe konkrétnych požiadaviek na opravy nahlásených používateľom – zamestnancom alebo klientom firmy. Tento typ údržby vyžaduje zásah technika priamo na mieste, a to až v okamihu, keď sa problém prejaví a je nahlásený. Hlavným nedostatkom reaktívnej údržby je, že v kritických prevádzkach môže spôsobiť nákladné prerušenie výroby, obmedzenie prevádzky, nebezpečenstvo v pracovnom prostredí a nespokojnosť zákazníkov.


Hoci je istý počet incidentov, ktoré vyžadujú reaktívnu údržbu, takmer nevyhnutný, organizácie sa všeobecne snažia ich počet aj priemernú dobu potrebnú na vyriešenie minimalizovať.


Aký prístup zvoliť?

Pri výbere stratégie údržby je dobré zvážiť špecifiká zariadenia, možné riziká, finančné limity a požiadavky na prevádzkovú spoľahlivosť. Pre kritické zariadenia, kde by zlyhanie malo vážne dôsledky, je vhodná preventívna alebo prediktívna údržba, ktorá minimalizuje riziko výpadku a zároveň umožňuje predpovedanie nákladov. Pre menej kritické systémy môže byť dostačujúca reaktívna údržba.


Nedostatočná údržba môže predstavovať významné prevádzkové riziko, vrátane možnosti havárií, ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví alebo majetku, odstávky výroby a vysoké pokuty. Naopak príliš častý servis môže byť zbytočne nákladný a môže preťažovať ako prevádzku, tak údržbový tím.


Čo ponúka INSIO?

INSIO prináša riešenie pre správu budov a zariadení, ktoré zjednodušuje plánovanie a sledovanie údržby z akéhokoľvek miesta. Vďaka funkciám ako je jednotná dokumentácia, automatizované plánovanie údržby, objektový pasport a integrácia CAD/BIM modelov, systém uľahčuje správu nehnuteľností a zabezpečuje prehľadnú archiváciu technických dokumentov. Softvér zabezpečuje dodržiavanie všetkých regulačných a zmluvných podmienok.


Údržba je nevyhnutná pre každé podnikanie závislé na technických zariadeniach. Pri výbere medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou by mali firmy zvážiť tak krátkodobé, ako aj dlhodobé náklady a výhody, rovnako ako špecifiká svojho priemyslu a zariadení.

Rozdiel medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou

CAFM

Rozdiel medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou

Autor

Kristián Kudrhalt

21. mája 2024

Údržba zohráva zásadnú úlohu v rôznych typoch podnikov od výroby cez dopravu až po služby. Pristupovať k nej správne je však často výzva. 

Správne plánovanie údržby je nevyhnutelné pre akúkoľvek firmu, ktorá sa chce vyhnúť nepredvídaným výpadkom. Od výrobných a stavebných spoločností cez energetické podniky až po dopravné firmy. Či už ide o dodržiavanie termínov povinných kontrol a revízií, sledovanie opráv vašich zariadení, alebo prehľad nákladov na servis, je dôležité mať údržbu pod kontrolou.


Typy údržby:


 • Preventívna údržba

Preventívna údržba zahŕňa pravidelné kontroly a servisné zásahy vykonávané podľa pevne stanoveného harmonogramu. Cieľom je zabrániť vzniku problémov skôr, než k nim dôjde. Intervaly nemusia byť stanovené len podľa časového hľadiska, ale môžu byť tiež určené na základe prevádzkových hodín, počtu najazdených kilometrov, alebo pomocou dát získaných zo senzora či meracieho prístroja.


Zákonné predpisy často určujú minimálnu frekvenciu prehliadok pre určité typy zariadení, zatiaľ čo výrobcovia môžu v rámci záručných podmienok určovať ďalšie pravidelné kontroly. To znižuje riziko neplánovaných odstávok a náklady na náhle opravy.


 • Prediktívna údržba

Prediktívna údržba využíva najnovšie technológie, ako sú senzory, analýza dát a umelá inteligencia, aby predpovedali možné závady na základe monitoringu stavu zariadení v reálnom čase. Servis sa vykonáva len vtedy, keď je to skutočne potrebné. Týmto spôsobom sa šetrí náklady na diely a opravy, ktoré by inak boli vykonávané zbytočne často alebo v nesprávny čas.


Senzory monitorujú parametre, ako sú vibrácie, teplota a tlak. Ak systém deteguje neobvyklé signály, ako je napríklad náhly nárast teploty alebo vibrácií, automaticky upozorní údržbový tím na nutnosť zásahu.


 • Reaktívna údržba

Reaktívna údržba sa vykonáva až po vzniku poruchy alebo zlyhania zariadenia, na základe konkrétnych požiadaviek na opravy nahlásených používateľom – zamestnancom alebo klientom firmy. Tento typ údržby vyžaduje zásah technika priamo na mieste, a to až v okamihu, keď sa problém prejaví a je nahlásený. Hlavným nedostatkom reaktívnej údržby je, že v kritických prevádzkach môže spôsobiť nákladné prerušenie výroby, obmedzenie prevádzky, nebezpečenstvo v pracovnom prostredí a nespokojnosť zákazníkov.


Hoci je istý počet incidentov, ktoré vyžadujú reaktívnu údržbu, takmer nevyhnutný, organizácie sa všeobecne snažia ich počet aj priemernú dobu potrebnú na vyriešenie minimalizovať.


Aký prístup zvoliť?

Pri výbere stratégie údržby je dobré zvážiť špecifiká zariadenia, možné riziká, finančné limity a požiadavky na prevádzkovú spoľahlivosť. Pre kritické zariadenia, kde by zlyhanie malo vážne dôsledky, je vhodná preventívna alebo prediktívna údržba, ktorá minimalizuje riziko výpadku a zároveň umožňuje predpovedanie nákladov. Pre menej kritické systémy môže byť dostačujúca reaktívna údržba.


Nedostatočná údržba môže predstavovať významné prevádzkové riziko, vrátane možnosti havárií, ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví alebo majetku, odstávky výroby a vysoké pokuty. Naopak príliš častý servis môže byť zbytočne nákladný a môže preťažovať ako prevádzku, tak údržbový tím.


Čo ponúka INSIO?

INSIO prináša riešenie pre správu budov a zariadení, ktoré zjednodušuje plánovanie a sledovanie údržby z akéhokoľvek miesta. Vďaka funkciám ako je jednotná dokumentácia, automatizované plánovanie údržby, objektový pasport a integrácia CAD/BIM modelov, systém uľahčuje správu nehnuteľností a zabezpečuje prehľadnú archiváciu technických dokumentov. Softvér zabezpečuje dodržiavanie všetkých regulačných a zmluvných podmienok.


Údržba je nevyhnutná pre každé podnikanie závislé na technických zariadeniach. Pri výbere medzi preventívnou, prediktívnou a reaktívnou údržbou by mali firmy zvážiť tak krátkodobé, ako aj dlhodobé náklady a výhody, rovnako ako špecifiká svojho priemyslu a zariadení.

Ďalšie články

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize

 • „Vďaka INSIO sme znížili čas na administratívu služobných ciest, chybovosť a náklady. Dosiahli sme efektívnu prácu na zdieľaných dokumentoch online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo presné plánovanie a dohľad nad revíziami a údržbou, čo nám umožňuje pohodlnú správu našich predajní.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám stráži všetky termíny údržby, revízií aj prác. Vďaka čomu máme kompletný prehľad o všetkom dianí v našich budovách a zariadeniach.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Riaditeľ Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Mali sme víziu bezpapierovej kancelárie. Vďaka INSIO máme digitálnu kanceláriu už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finančný riaditeľ

  NeoVize