Případová studie Porsche Česká republika

Případová studie Porsche Česká republika

Případová studie Porsche Česká republika

Případová studie Porsche Česká republika

Případovka

Případová studie Porsche Česká republika

Autor

Michal Šula

26. dubna 2024

Nahlédněte do digitalizace procesů v Porsche Česká republika s pomocí našeho softwaru.

Porsche Česká Republika s.r.o., zastupující největšího evropského výrobce automobilů, je významným hráčem na českém automobilovém trhu. Společnost s více než 500 zaměstnanci a širokou modelovou řadou vozů, od ekonomických po prémiová SUV a užitkové vozy, klade velký důraz na komplexní služby zákazníkům. Rozhodnutí pro digitalizaci vycházelo z potřeby automatizovat stávající procesy a zefektivnit práci zaměstnanců, která již nebyla udržitelná pouze s využitím excelu či papírové dokumentace. 


Čeho společnost chtěla dosáhnout?

Cíle byly jasné: přeměnit a optimalizovat stávající procesy od nákupních požadavků a správy smluv po docházku a časovou evidenci, a poskytnout uživatelům intuitivní prostředí pro zaměstnance a jejich každodenní aktivity. Společnost hledala flexibilní a robustní řešení, které by nahradilo nebo integrovalo stávající systémy a zjednodušilo interní procesy.


Proč INSIO?

Po pečlivém zvážení byl vybrán software INSIO kvůli jeho flexibilitě a široké škále modulů. Výběr byl podpořen i snadnou integrací s existujícími systémy, minimalizující potřebu rozsáhlých změn v IT infrastruktuře Porsche. Díky modulárnímu designu INSIO bylo možné rychle implementovat řešení přizpůsobené specifickým požadavkům ve všech požadovaných oblastech. Významnou roli hrála také nabídka analytických a reportovacích nástrojů, které poskytují detailní přehled o operacích a výkonnosti společnosti.


Přínosy a výsledky

Díky digitalizaci s INSIO firma Porsche Česká Republika s.r.o. zaznamenala řadu výhod:


Nákupní objednávky: Automatizace procesu nákupních objednávek přinesla nejen zrychlení a zjednodušení schvalovacího procesu, ale díky integraci se SAP také přehlednější správu dodavatelů a lepší komunikaci s partnery.


Správa smluv: Přechod na správu smluv znamenal, že vytváření, schvalování a ukládání smluv je nyní rychlejší a plynulejší. S centrálním úložištěm a upozorněními, která informují o blížícím se konci platnosti smluv, je jejich správa intuitivnější a přehlednější. Plusem je také digitální podepisování a sledování změn v dokumentech před jejich finálním schválením, které uživatelům poskytuje jistotu v přesnosti a úplnosti smluvních podmínek.


Dokumenty a sledování platnosti: Systém správy dokumentů zabezpečil snadnou přístupnost všech dokumentů a bezpečné uložení v souladu s interními předpisy. Funkce potvrzení přečtení a omezené viditelnosti dokumentů podle uživatelských práv zvýšila interní kontrolu a dodržování norem. Toto zároveň usnadnilo auditní procesy.


Docházka a časová evidence: Zaměstnanci se mohou bez obtíží přihlašovat a zaznamenávat své pracovní hodiny z libovolného místa, což zjednodušilo výpočty mezd a přineslo výraznou úsporu času při přípravě mzdových výkazů.


Cestovní příkazy: Systém zjednodušil plánování služebních cest a vypočítávání náhrad v souladu s platnou legislativou. To přineslo rychlejší schválení a vyplácení cestovních náhrad s menší administrativní zátěží.


Úspora času a nákladů: Díky zjednodušení každodenních činností se podařilo ušetřit až 9 hodin práce měsíčně každého zaměstnance. Současně díky zefektivnění rutinních úkolů a omezení manuální práce došlo k výraznému snížení výdajů.


Flexibilita a integrace: Systém byl jednoduše integrován s existujícími systémy (včetně SAP).Co INSIO změnilo?

Zavedení INSIO představovalo velký skok kupředu ve způsobu, jakým firma spravuje své každodenní činnosti. Od nákupních objednávek a správy smluv, přes dokonalou organizaci dokumentů, až po docházku a evidenci pracovní doby – vše se přesunulo do online prostředí. 

 

Co to přineslo? Rychlejší procesy, méně papírování a spokojenější zaměstnance, kteří nyní mohou věnovat více času tomu, co má skutečný význam.


Roman Marsa, Project Manager, sdílí své zkušenosti:

"Spoluprací s INSIO jsme získali flexibilnější pracovní prostředí a významně snížili náklady. Přesun do online prostoru nám umožňuje potkávat se virtuálně s plnou podporou práce na sdílených dokumentech online, ať už se jedná o objednávky, smlouvy, výkazy docházky či cestovní příkazy."


Závěr

Digitalizace není pouhým trendem. Představuje klíčovou strategii v konkurenceschopnosti na současném i budoucím trhu. Spolupráce s INSIO přinesla této přední společnosti v automobilovém průmyslu značné konkurenční výhody, od zjednodušení firemních procesů až po poskytování lepších služeb zákazníkům.


Tento příklad ukazuje, že investice do správného digitálního řešení může vést k výrazným zlepšením ve všech aspektech podnikání, že je možné překonat různorodé výzvy a dosáhnout mimořádných výsledků. Správně zvolený technologický partner může firmu posunout na novou úroveň.

Případová studie Porsche Česká republika

Případovka

Případová studie Porsche Česká republika

Autor

Michal Šula

26. dubna 2024

Nahlédněte do digitalizace procesů v Porsche Česká republika s pomocí našeho softwaru.

Porsche Česká Republika s.r.o., zastupující největšího evropského výrobce automobilů, je významným hráčem na českém automobilovém trhu. Společnost s více než 500 zaměstnanci a širokou modelovou řadou vozů, od ekonomických po prémiová SUV a užitkové vozy, klade velký důraz na komplexní služby zákazníkům. Rozhodnutí pro digitalizaci vycházelo z potřeby automatizovat stávající procesy a zefektivnit práci zaměstnanců, která již nebyla udržitelná pouze s využitím excelu či papírové dokumentace. 


Čeho společnost chtěla dosáhnout?

Cíle byly jasné: přeměnit a optimalizovat stávající procesy od nákupních požadavků a správy smluv po docházku a časovou evidenci, a poskytnout uživatelům intuitivní prostředí pro zaměstnance a jejich každodenní aktivity. Společnost hledala flexibilní a robustní řešení, které by nahradilo nebo integrovalo stávající systémy a zjednodušilo interní procesy.


Proč INSIO?

Po pečlivém zvážení byl vybrán software INSIO kvůli jeho flexibilitě a široké škále modulů. Výběr byl podpořen i snadnou integrací s existujícími systémy, minimalizující potřebu rozsáhlých změn v IT infrastruktuře Porsche. Díky modulárnímu designu INSIO bylo možné rychle implementovat řešení přizpůsobené specifickým požadavkům ve všech požadovaných oblastech. Významnou roli hrála také nabídka analytických a reportovacích nástrojů, které poskytují detailní přehled o operacích a výkonnosti společnosti.


Přínosy a výsledky

Díky digitalizaci s INSIO firma Porsche Česká Republika s.r.o. zaznamenala řadu výhod:


Nákupní objednávky: Automatizace procesu nákupních objednávek přinesla nejen zrychlení a zjednodušení schvalovacího procesu, ale díky integraci se SAP také přehlednější správu dodavatelů a lepší komunikaci s partnery.


Správa smluv: Přechod na správu smluv znamenal, že vytváření, schvalování a ukládání smluv je nyní rychlejší a plynulejší. S centrálním úložištěm a upozorněními, která informují o blížícím se konci platnosti smluv, je jejich správa intuitivnější a přehlednější. Plusem je také digitální podepisování a sledování změn v dokumentech před jejich finálním schválením, které uživatelům poskytuje jistotu v přesnosti a úplnosti smluvních podmínek.


Dokumenty a sledování platnosti: Systém správy dokumentů zabezpečil snadnou přístupnost všech dokumentů a bezpečné uložení v souladu s interními předpisy. Funkce potvrzení přečtení a omezené viditelnosti dokumentů podle uživatelských práv zvýšila interní kontrolu a dodržování norem. Toto zároveň usnadnilo auditní procesy.


Docházka a časová evidence: Zaměstnanci se mohou bez obtíží přihlašovat a zaznamenávat své pracovní hodiny z libovolného místa, což zjednodušilo výpočty mezd a přineslo výraznou úsporu času při přípravě mzdových výkazů.


Cestovní příkazy: Systém zjednodušil plánování služebních cest a vypočítávání náhrad v souladu s platnou legislativou. To přineslo rychlejší schválení a vyplácení cestovních náhrad s menší administrativní zátěží.


Úspora času a nákladů: Díky zjednodušení každodenních činností se podařilo ušetřit až 9 hodin práce měsíčně každého zaměstnance. Současně díky zefektivnění rutinních úkolů a omezení manuální práce došlo k výraznému snížení výdajů.


Flexibilita a integrace: Systém byl jednoduše integrován s existujícími systémy (včetně SAP).Co INSIO změnilo?

Zavedení INSIO představovalo velký skok kupředu ve způsobu, jakým firma spravuje své každodenní činnosti. Od nákupních objednávek a správy smluv, přes dokonalou organizaci dokumentů, až po docházku a evidenci pracovní doby – vše se přesunulo do online prostředí. 

 

Co to přineslo? Rychlejší procesy, méně papírování a spokojenější zaměstnance, kteří nyní mohou věnovat více času tomu, co má skutečný význam.


Roman Marsa, Project Manager, sdílí své zkušenosti:

"Spoluprací s INSIO jsme získali flexibilnější pracovní prostředí a významně snížili náklady. Přesun do online prostoru nám umožňuje potkávat se virtuálně s plnou podporou práce na sdílených dokumentech online, ať už se jedná o objednávky, smlouvy, výkazy docházky či cestovní příkazy."


Závěr

Digitalizace není pouhým trendem. Představuje klíčovou strategii v konkurenceschopnosti na současném i budoucím trhu. Spolupráce s INSIO přinesla této přední společnosti v automobilovém průmyslu značné konkurenční výhody, od zjednodušení firemních procesů až po poskytování lepších služeb zákazníkům.


Tento příklad ukazuje, že investice do správného digitálního řešení může vést k výrazným zlepšením ve všech aspektech podnikání, že je možné překonat různorodé výzvy a dosáhnout mimořádných výsledků. Správně zvolený technologický partner může firmu posunout na novou úroveň.

Případová studie Porsche Česká republika

Případovka

Případová studie Porsche Česká republika

Autor

Michal Šula

26. dubna 2024

Nahlédněte do digitalizace procesů v Porsche Česká republika s pomocí našeho softwaru.

Porsche Česká Republika s.r.o., zastupující největšího evropského výrobce automobilů, je významným hráčem na českém automobilovém trhu. Společnost s více než 500 zaměstnanci a širokou modelovou řadou vozů, od ekonomických po prémiová SUV a užitkové vozy, klade velký důraz na komplexní služby zákazníkům. Rozhodnutí pro digitalizaci vycházelo z potřeby automatizovat stávající procesy a zefektivnit práci zaměstnanců, která již nebyla udržitelná pouze s využitím excelu či papírové dokumentace. 


Čeho společnost chtěla dosáhnout?

Cíle byly jasné: přeměnit a optimalizovat stávající procesy od nákupních požadavků a správy smluv po docházku a časovou evidenci, a poskytnout uživatelům intuitivní prostředí pro zaměstnance a jejich každodenní aktivity. Společnost hledala flexibilní a robustní řešení, které by nahradilo nebo integrovalo stávající systémy a zjednodušilo interní procesy.


Proč INSIO?

Po pečlivém zvážení byl vybrán software INSIO kvůli jeho flexibilitě a široké škále modulů. Výběr byl podpořen i snadnou integrací s existujícími systémy, minimalizující potřebu rozsáhlých změn v IT infrastruktuře Porsche. Díky modulárnímu designu INSIO bylo možné rychle implementovat řešení přizpůsobené specifickým požadavkům ve všech požadovaných oblastech. Významnou roli hrála také nabídka analytických a reportovacích nástrojů, které poskytují detailní přehled o operacích a výkonnosti společnosti.


Přínosy a výsledky

Díky digitalizaci s INSIO firma Porsche Česká Republika s.r.o. zaznamenala řadu výhod:


Nákupní objednávky: Automatizace procesu nákupních objednávek přinesla nejen zrychlení a zjednodušení schvalovacího procesu, ale díky integraci se SAP také přehlednější správu dodavatelů a lepší komunikaci s partnery.


Správa smluv: Přechod na správu smluv znamenal, že vytváření, schvalování a ukládání smluv je nyní rychlejší a plynulejší. S centrálním úložištěm a upozorněními, která informují o blížícím se konci platnosti smluv, je jejich správa intuitivnější a přehlednější. Plusem je také digitální podepisování a sledování změn v dokumentech před jejich finálním schválením, které uživatelům poskytuje jistotu v přesnosti a úplnosti smluvních podmínek.


Dokumenty a sledování platnosti: Systém správy dokumentů zabezpečil snadnou přístupnost všech dokumentů a bezpečné uložení v souladu s interními předpisy. Funkce potvrzení přečtení a omezené viditelnosti dokumentů podle uživatelských práv zvýšila interní kontrolu a dodržování norem. Toto zároveň usnadnilo auditní procesy.


Docházka a časová evidence: Zaměstnanci se mohou bez obtíží přihlašovat a zaznamenávat své pracovní hodiny z libovolného místa, což zjednodušilo výpočty mezd a přineslo výraznou úsporu času při přípravě mzdových výkazů.


Cestovní příkazy: Systém zjednodušil plánování služebních cest a vypočítávání náhrad v souladu s platnou legislativou. To přineslo rychlejší schválení a vyplácení cestovních náhrad s menší administrativní zátěží.


Úspora času a nákladů: Díky zjednodušení každodenních činností se podařilo ušetřit až 9 hodin práce měsíčně každého zaměstnance. Současně díky zefektivnění rutinních úkolů a omezení manuální práce došlo k výraznému snížení výdajů.


Flexibilita a integrace: Systém byl jednoduše integrován s existujícími systémy (včetně SAP).Co INSIO změnilo?

Zavedení INSIO představovalo velký skok kupředu ve způsobu, jakým firma spravuje své každodenní činnosti. Od nákupních objednávek a správy smluv, přes dokonalou organizaci dokumentů, až po docházku a evidenci pracovní doby – vše se přesunulo do online prostředí. 

 

Co to přineslo? Rychlejší procesy, méně papírování a spokojenější zaměstnance, kteří nyní mohou věnovat více času tomu, co má skutečný význam.


Roman Marsa, Project Manager, sdílí své zkušenosti:

"Spoluprací s INSIO jsme získali flexibilnější pracovní prostředí a významně snížili náklady. Přesun do online prostoru nám umožňuje potkávat se virtuálně s plnou podporou práce na sdílených dokumentech online, ať už se jedná o objednávky, smlouvy, výkazy docházky či cestovní příkazy."


Závěr

Digitalizace není pouhým trendem. Představuje klíčovou strategii v konkurenceschopnosti na současném i budoucím trhu. Spolupráce s INSIO přinesla této přední společnosti v automobilovém průmyslu značné konkurenční výhody, od zjednodušení firemních procesů až po poskytování lepších služeb zákazníkům.


Tento příklad ukazuje, že investice do správného digitálního řešení může vést k výrazným zlepšením ve všech aspektech podnikání, že je možné překonat různorodé výzvy a dosáhnout mimořádných výsledků. Správně zvolený technologický partner může firmu posunout na novou úroveň.

Další články

 • „Díky INSIO jsme snížili čas na administrativu služebních cest, chybovost a náklady. Dosáhli jsme efektivní práce na sdílených dokumentech online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo přesné plánování a dohled nad revizemi a údržbou, což nám umožňuje pohodlnou správu našich prodejen.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám hlídá veškeré termíny údržby, revizí i prací. Díky čemuž máme kompletní přehled o veškerém dění v našich budovách a zařízeních.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Ředitel Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Měli jsme vizi bezpapírové kanceláře. Díky INSIO máme digitální kancelář už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finanční ředitel

  NeoVize

 • „Díky INSIO jsme snížili čas na administrativu služebních cest, chybovost a náklady. Dosáhli jsme efektivní práce na sdílených dokumentech online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo přesné plánování a dohled nad revizemi a údržbou, což nám umožňuje pohodlnou správu našich prodejen.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám hlídá veškeré termíny údržby, revizí i prací. Díky čemuž máme kompletní přehled o veškerém dění v našich budovách a zařízeních.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Ředitel Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Měli jsme vizi bezpapírové kanceláře. Díky INSIO máme digitální kancelář už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finanční ředitel

  NeoVize

 • „Díky INSIO jsme snížili čas na administrativu služebních cest, chybovost a náklady. Dosáhli jsme efektivní práce na sdílených dokumentech online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo přesné plánování a dohled nad revizemi a údržbou, což nám umožňuje pohodlnou správu našich prodejen.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám hlídá veškeré termíny údržby, revizí i prací. Díky čemuž máme kompletní přehled o veškerém dění v našich budovách a zařízeních.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Ředitel Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Měli jsme vizi bezpapírové kanceláře. Díky INSIO máme digitální kancelář už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finanční ředitel

  NeoVize