Rozdíl mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou

Rozdíl mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou

Rozdíl mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou

Rozdíl mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou

CAFM

Rozdíl mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou

Autor

Kristián Kudrhalt

21. května 2024

Údržba hraje zásadní roli v různých typech podniků od výroby přes dopravu až po služby. Přistupovat k ní správně je však často výzva. 

Správné plánování údržby je nezbytné pro jakoukoliv firmu, která se chce vyhnout nepředvídaným výpadkům. Od výrobních a stavebních společností přes energetické podniky až po dopravní firmy. Ať už jde o dodržování termínů povinných kontrol a revizí, sledování oprav vašich zařízení, či přehled nákladů na servis, je důležité mít údržbu pod kontrolou.


Typy údržby:


 • Preventivní údržba

Preventivní údržba zahrnuje pravidelné kontroly a servisní zásahy prováděné podle pevně stanoveného harmonogramu. Cílem je zabránit vzniku problémů dříve, než k nim dojde. Intervaly nemusí být stanoveny pouze podle časového hlediska, ale mohou být také určeny na základě provozních hodin, počtu ujetých kilometrů, nebo pomocí dat získaných z čidla či měřidla.


Zákonné předpisy často stanovují minimální frekvenci prohlídek pro určité typy zařízení, zatímco výrobci mohou v rámci záručních podmínek určovat další pravidelné kontroly. To snižuje riziko neplánovaných odstávek a náklady na náhlé opravy.


 • Prediktivní údržba

Prediktivní údržba využívá nejnovější technologie, jako jsou senzory, analýza dat a umělá inteligence, aby předpovídaly možné závady na základě monitoringu stavu zařízení v reálném čase. Servis se provádí pouze tehdy, kdy je to skutečně potřeba. Tímto způsobem se šetří náklady na díly a opravy, které by jinak byly prováděny zbytečně často nebo v nesprávný čas.


Senzory monitorují parametry, jako jsou vibrace, teplota a tlak. Pokud systém detekuje neobvyklé signály, jako je například náhlý nárůst teploty nebo vibrací, automaticky upozorní údržbový tým na nutnost zásahu.


 • Reaktivní údržba

Reaktivní údržba se provádí až po vzniku vady nebo selhání zařízení, na základě konkrétních požadavků na opravy nahlášených uživatelem – zaměstnancem nebo klientem firmy. Tento typ údržby vyžaduje zásah technika přímo na místě, a to až ve chvíli, kdy se problém projeví a je nahlášen. Hlavním nedostatkem reaktivní údržby je, že v kritických provozech může způsobit nákladné přerušení výroby, omezení provozu, nebezpečí v pracovním prostředí a nespokojenost zákazníků.


Přestože je jistý počet incidentů, které vyžadují reaktivní údržbu, téměř nevyhnutelný, organizace se obecně snaží jejich počet i průměrnou dobu potřebnou k vyřešení minimalizovat.


Jaký přístup zvolit?

Při výběru strategie údržby je dobré zvážit specifika zařízení, možná rizika, finanční limity a požadavky na provozní spolehlivost. Pro kritická zařízení, kde by selhání mělo vážné důsledky, je vhodná preventivní nebo prediktivní údržba, která minimalizuje riziko výpadku a zároveň umožňuje předpovídání nákladů. Pro méně kritické systémy může být dostatečná reaktivní údržba.


Nedostatečná údržba může představovat významné provozní riziko, včetně možnosti havárií, které mohou způsobit škody na zdraví nebo majetku, odstávky výroby a vysoké pokuty. Naopak příliš častý servis může být zbytečně nákladný a může přetěžovat jak provoz, tak údržbový tým.


Co nabízí INSIO?

INSIO přináší řešení pro správu budov a zařízení, které zjednodušuje plánování a sledování údržby z jakéhokoliv místa. Díky funkcím jako je jednotná dokumentace, automatizované plánování údržby, objektový pasport a integrace CAD/BIM modelů, systém usnadňuje správu nemovitostí a zajišťuje přehlednou archivaci technických dokumentů. Software zajišťuje dodržování všech regulačních a smluvních podmínek.


Údržba je nezbytná pro každé podnikání závislé na technických zařízeních. Při výběru mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou by měly firmy zvážit jak krátkodobé, tak dlouhodobé náklady a výhody, stejně jako specifika svého průmyslu a zařízení.

Rozdíl mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou

CAFM

Rozdíl mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou

Autor

Kristián Kudrhalt

21. května 2024

Údržba hraje zásadní roli v různých typech podniků od výroby přes dopravu až po služby. Přistupovat k ní správně je však často výzva. 

Správné plánování údržby je nezbytné pro jakoukoliv firmu, která se chce vyhnout nepředvídaným výpadkům. Od výrobních a stavebních společností přes energetické podniky až po dopravní firmy. Ať už jde o dodržování termínů povinných kontrol a revizí, sledování oprav vašich zařízení, či přehled nákladů na servis, je důležité mít údržbu pod kontrolou.


Typy údržby:


 • Preventivní údržba

Preventivní údržba zahrnuje pravidelné kontroly a servisní zásahy prováděné podle pevně stanoveného harmonogramu. Cílem je zabránit vzniku problémů dříve, než k nim dojde. Intervaly nemusí být stanoveny pouze podle časového hlediska, ale mohou být také určeny na základě provozních hodin, počtu ujetých kilometrů, nebo pomocí dat získaných z čidla či měřidla.


Zákonné předpisy často stanovují minimální frekvenci prohlídek pro určité typy zařízení, zatímco výrobci mohou v rámci záručních podmínek určovat další pravidelné kontroly. To snižuje riziko neplánovaných odstávek a náklady na náhlé opravy.


 • Prediktivní údržba

Prediktivní údržba využívá nejnovější technologie, jako jsou senzory, analýza dat a umělá inteligence, aby předpovídaly možné závady na základě monitoringu stavu zařízení v reálném čase. Servis se provádí pouze tehdy, kdy je to skutečně potřeba. Tímto způsobem se šetří náklady na díly a opravy, které by jinak byly prováděny zbytečně často nebo v nesprávný čas.


Senzory monitorují parametry, jako jsou vibrace, teplota a tlak. Pokud systém detekuje neobvyklé signály, jako je například náhlý nárůst teploty nebo vibrací, automaticky upozorní údržbový tým na nutnost zásahu.


 • Reaktivní údržba

Reaktivní údržba se provádí až po vzniku vady nebo selhání zařízení, na základě konkrétních požadavků na opravy nahlášených uživatelem – zaměstnancem nebo klientem firmy. Tento typ údržby vyžaduje zásah technika přímo na místě, a to až ve chvíli, kdy se problém projeví a je nahlášen. Hlavním nedostatkem reaktivní údržby je, že v kritických provozech může způsobit nákladné přerušení výroby, omezení provozu, nebezpečí v pracovním prostředí a nespokojenost zákazníků.


Přestože je jistý počet incidentů, které vyžadují reaktivní údržbu, téměř nevyhnutelný, organizace se obecně snaží jejich počet i průměrnou dobu potřebnou k vyřešení minimalizovat.


Jaký přístup zvolit?

Při výběru strategie údržby je dobré zvážit specifika zařízení, možná rizika, finanční limity a požadavky na provozní spolehlivost. Pro kritická zařízení, kde by selhání mělo vážné důsledky, je vhodná preventivní nebo prediktivní údržba, která minimalizuje riziko výpadku a zároveň umožňuje předpovídání nákladů. Pro méně kritické systémy může být dostatečná reaktivní údržba.


Nedostatečná údržba může představovat významné provozní riziko, včetně možnosti havárií, které mohou způsobit škody na zdraví nebo majetku, odstávky výroby a vysoké pokuty. Naopak příliš častý servis může být zbytečně nákladný a může přetěžovat jak provoz, tak údržbový tým.


Co nabízí INSIO?

INSIO přináší řešení pro správu budov a zařízení, které zjednodušuje plánování a sledování údržby z jakéhokoliv místa. Díky funkcím jako je jednotná dokumentace, automatizované plánování údržby, objektový pasport a integrace CAD/BIM modelů, systém usnadňuje správu nemovitostí a zajišťuje přehlednou archivaci technických dokumentů. Software zajišťuje dodržování všech regulačních a smluvních podmínek.


Údržba je nezbytná pro každé podnikání závislé na technických zařízeních. Při výběru mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou by měly firmy zvážit jak krátkodobé, tak dlouhodobé náklady a výhody, stejně jako specifika svého průmyslu a zařízení.

Rozdíl mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou

CAFM

Rozdíl mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou

Autor

Kristián Kudrhalt

21. května 2024

Údržba hraje zásadní roli v různých typech podniků od výroby přes dopravu až po služby. Přistupovat k ní správně je však často výzva. 

Správné plánování údržby je nezbytné pro jakoukoliv firmu, která se chce vyhnout nepředvídaným výpadkům. Od výrobních a stavebních společností přes energetické podniky až po dopravní firmy. Ať už jde o dodržování termínů povinných kontrol a revizí, sledování oprav vašich zařízení, či přehled nákladů na servis, je důležité mít údržbu pod kontrolou.


Typy údržby:


 • Preventivní údržba

Preventivní údržba zahrnuje pravidelné kontroly a servisní zásahy prováděné podle pevně stanoveného harmonogramu. Cílem je zabránit vzniku problémů dříve, než k nim dojde. Intervaly nemusí být stanoveny pouze podle časového hlediska, ale mohou být také určeny na základě provozních hodin, počtu ujetých kilometrů, nebo pomocí dat získaných z čidla či měřidla.


Zákonné předpisy často stanovují minimální frekvenci prohlídek pro určité typy zařízení, zatímco výrobci mohou v rámci záručních podmínek určovat další pravidelné kontroly. To snižuje riziko neplánovaných odstávek a náklady na náhlé opravy.


 • Prediktivní údržba

Prediktivní údržba využívá nejnovější technologie, jako jsou senzory, analýza dat a umělá inteligence, aby předpovídaly možné závady na základě monitoringu stavu zařízení v reálném čase. Servis se provádí pouze tehdy, kdy je to skutečně potřeba. Tímto způsobem se šetří náklady na díly a opravy, které by jinak byly prováděny zbytečně často nebo v nesprávný čas.


Senzory monitorují parametry, jako jsou vibrace, teplota a tlak. Pokud systém detekuje neobvyklé signály, jako je například náhlý nárůst teploty nebo vibrací, automaticky upozorní údržbový tým na nutnost zásahu.


 • Reaktivní údržba

Reaktivní údržba se provádí až po vzniku vady nebo selhání zařízení, na základě konkrétních požadavků na opravy nahlášených uživatelem – zaměstnancem nebo klientem firmy. Tento typ údržby vyžaduje zásah technika přímo na místě, a to až ve chvíli, kdy se problém projeví a je nahlášen. Hlavním nedostatkem reaktivní údržby je, že v kritických provozech může způsobit nákladné přerušení výroby, omezení provozu, nebezpečí v pracovním prostředí a nespokojenost zákazníků.


Přestože je jistý počet incidentů, které vyžadují reaktivní údržbu, téměř nevyhnutelný, organizace se obecně snaží jejich počet i průměrnou dobu potřebnou k vyřešení minimalizovat.


Jaký přístup zvolit?

Při výběru strategie údržby je dobré zvážit specifika zařízení, možná rizika, finanční limity a požadavky na provozní spolehlivost. Pro kritická zařízení, kde by selhání mělo vážné důsledky, je vhodná preventivní nebo prediktivní údržba, která minimalizuje riziko výpadku a zároveň umožňuje předpovídání nákladů. Pro méně kritické systémy může být dostatečná reaktivní údržba.


Nedostatečná údržba může představovat významné provozní riziko, včetně možnosti havárií, které mohou způsobit škody na zdraví nebo majetku, odstávky výroby a vysoké pokuty. Naopak příliš častý servis může být zbytečně nákladný a může přetěžovat jak provoz, tak údržbový tým.


Co nabízí INSIO?

INSIO přináší řešení pro správu budov a zařízení, které zjednodušuje plánování a sledování údržby z jakéhokoliv místa. Díky funkcím jako je jednotná dokumentace, automatizované plánování údržby, objektový pasport a integrace CAD/BIM modelů, systém usnadňuje správu nemovitostí a zajišťuje přehlednou archivaci technických dokumentů. Software zajišťuje dodržování všech regulačních a smluvních podmínek.


Údržba je nezbytná pro každé podnikání závislé na technických zařízeních. Při výběru mezi preventivní, prediktivní a reaktivní údržbou by měly firmy zvážit jak krátkodobé, tak dlouhodobé náklady a výhody, stejně jako specifika svého průmyslu a zařízení.

Další články

 • „Díky INSIO jsme snížili čas na administrativu služebních cest, chybovost a náklady. Dosáhli jsme efektivní práce na sdílených dokumentech online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo přesné plánování a dohled nad revizemi a údržbou, což nám umožňuje pohodlnou správu našich prodejen.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám hlídá veškeré termíny údržby, revizí i prací. Díky čemuž máme kompletní přehled o veškerém dění v našich budovách a zařízeních.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Ředitel Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Měli jsme vizi bezpapírové kanceláře. Díky INSIO máme digitální kancelář už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finanční ředitel

  NeoVize

 • „Díky INSIO jsme snížili čas na administrativu služebních cest, chybovost a náklady. Dosáhli jsme efektivní práce na sdílených dokumentech online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo přesné plánování a dohled nad revizemi a údržbou, což nám umožňuje pohodlnou správu našich prodejen.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám hlídá veškeré termíny údržby, revizí i prací. Díky čemuž máme kompletní přehled o veškerém dění v našich budovách a zařízeních.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Ředitel Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Měli jsme vizi bezpapírové kanceláře. Díky INSIO máme digitální kancelář už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finanční ředitel

  NeoVize

 • „Díky INSIO jsme snížili čas na administrativu služebních cest, chybovost a náklady. Dosáhli jsme efektivní práce na sdílených dokumentech online.“

  Roman Marsa Porsche

  Roman Marsa

  Project Manager

  Porsche Česká republika s.r.o.

 • INSIO nám umožnilo přesné plánování a dohled nad revizemi a údržbou, což nám umožňuje pohodlnou správu našich prodejen.

  Petr Chodera XXXLutz

  Petr Choděra

  Facility Manager

  XXXLutz s.r.o.

 • „INSIO software nám hlídá veškeré termíny údržby, revizí i prací. Díky čemuž máme kompletní přehled o veškerém dění v našich budovách a zařízeních.“

  Tomáš Korpáš Engie

  Tomáš Korpáš

  Ředitel Facility Managementu

  ENGIE Services a.s.

 • "Měli jsme vizi bezpapírové kanceláře. Díky INSIO máme digitální kancelář už od roku 2014."

  David Jelen

  David Jelen

  Finanční ředitel

  NeoVize